FB TW PIN NWS

TÜSİAD

TÜSİAD

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), 1971 yılında İstanbul merkezli, endüstri ve hizmet kuruluşlarını temsil eden önde gelen gönüllü Türk sermayedarlarınca kurulmuş olan örgütün adıdır.

Tarihi:
Daha önceleri Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği gibi kuruluşlarda bir araya gelen büyük sermaye çevreleri, bağımsız hareket edememek ve hükümete karşı etkili bir güç oluşturamadıkları gerekçesiyle bir derneğin etrafında birleşmeye karar verdiler. 1960'lı yıllarda sendikal hareketlerle sol kesimin siyasi açıdan güçlenmesi ve 12 Mart Muhtırası örgütün kurulmasını hızlandırıcı etkenler oldu. 12 önde gelen sanayicinin 2 Nisan 1971'de verdiği imza sonucunda, hükumet örgütün kuruluşunu 20 Mayıs 1971'de resmen kabul etti.

Türkiye Ekonomisindeki Yeri :
TÜSİAD, Türkiye’de kamu dışında yaratılan katma değerin yaklaşık yarısını üretmektedir. Enerji ithalatı göz ardı edildiğinde, TÜSİAD üye kuruluşları toplam dış ticaretin %80’ini gerçekleştirmekte, kamu gelirlerinin en önemli unsuru olan vergi gelirleri, özellikle kurumlar vergisinin önemli bir bölümü TÜSİAD üyesi kurumlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak karşılanmaktadır. Ayrıca, kayıtlı istihdam göz önünde bulundurulduğunda tarım ve kamu dışı çalışanların yaklaşık %50’si TÜSİAD üye kuruluşlarında çalışmaktadır.

Yönetim Kurulu Başkanları :
Feyyaz Berker (1971-1980)
Ali Koçman (1980-1985)
Şahap Kocatopçu (1985-1986)
Sakıp Sabancı (1986-1987)
Ömer Dinçkök (1987-1989)
Cem Boyner (1989-1991)
Bülent Eczacıbaşı (1991-1993)
Halis Komili (1993-1997)
Muharrem Kayhan (1997-1999)
Erkut Yücaoğlu (1999-2001)
Tuncay Özilhan (2001-2004)
Ömer Sabancı (2004-2007)
Arzuhan Doğan Yalçındağ (2007-2010)
Ümit Boyner (2010-2013)
Muharrem Yılmaz (2013-2014) (04.06.2014 tarihinde görevinden istifa etmiş olması TÜSİAD tarihinde ilk istifadır.)
Haluk Dinçer (10 Haziran 2014 - 22 Ocak 2015)
Cansen Başaran Symes ( 22 Ocak 2015 - 12 Ocak 2017 )
Erol Bilecik (12 Ocak 2017 - 20 Şubat 2019)
Simone Kaslowski (20 Şubat 2019 - 29 Mart 2022 )
Orhan Turan (29 Mart 2022 - )