FB TW GG PIN NWS
Tarihte bugün yaşanan önemli olaylar
  • 1999Sırbistan, NATO'ya savaş ilan edip BM'ye bildirince, NATO üyesi Türkiye de bu ülkeyle resmen savaşa girmiş oldu.
  • 1996Türkiye'de Emek Partisi kuruldu.
  • 1960Güney Afrika Johannesburg'da tüm siyah politik örgütler fesh edildi
  • 1960İtalya'da Fernando Tambroni başbakan oldu.
  • 1951İstanbul'da Neve Şalom Sinagogu açıldı.
  • 1949Sovyet hükümetinin kararıyla Litvanya, Estonya ve Letonya'dan 92.000 kişi sürgün edildi
  • 1941II. Dünya Savaşı: Yugoslavya, Mihver Devletleri’ne katılma kararı aldı.
  • 1912Ahmet Ferit Tek, Türk Ocağı'nı kurdu.
  • 1821Yunanistan [Osmanlı İmparatorluğu]'ndan bağımsızlığını ilan etti.
  • 1811Percy Bysshe Shelley "Tanrıtanımazlığın Gerekliliği" adlı makalesinden dolayı Oxford Üniversitesi'nden atıldı.