FB TW PIN NWS

Biyografi

Biyografi ne demek?
Fransızca kökenli bir kelime olup, özgeçmiş anlamı taşımaktadır.

Biyografi; edebiyat, sanat, spor, ticaret, siyaset vb alanlarda ün kazanmış kişilerin hayatlarını, eserlerini, başarılarını okuyucuya duyurmak amacıyla objektif ve yalın bir dille anlatan düz yazılara denir.

Kişinin kendi hayatını anlattığı yazılara otobiyografi, Divan edebiyatında şairlerin yaşam hikâyesini anlatan eserlere de tezkire denir.Biyografinin Özellikleri Nelerdir:

1 - Yaşamı yazılan kişinin kendisi tarafından değil, onunla ilgili araştırma yapan, bilgi ve belgelere ulaşan veya onun yaşamına yakından tanıklık etmiş kişiler tarafından kaleme alınır.
2 - Yaşamöyküsü yazılan kişinin doğum bilgileri, çevresi, eğitimi, kişiliği, arkadaşlık ilişkileri, sosyal yaşamı, evliliği ve mesleki alanındaki başarısına ulaşma süreci, ulusal ve uluslararası başarıları konu edilmelidir.
3 - Tarafsız ve gerçekçi olunmalıdır. Kişinin yaşamı yüceltilmeden ya da aşağılanmadan tarafsızca sergilenmelidir.
4 - Bilgi; Belge, tanık ve kanıtlara dayandırılmalıdır. Asılsız bilgilere yer verilmemelidir.
5 - Kronolojik sıra ve Kariyer sırası izlenebilir.
6 - Kişiyi tüm yönleriyle tanıtır. Kişinin önemi, değeri, benzerlerinden farkı belirlenmelidir.
7 - Öznel bir tutum izlenmemeli, kişinin yaşamı aşırı yerme ve övmelerden uzak tutulmalıdır.
8- Açık, sade bir dil kullanılır.


Biyografi nasıl yazılır ?
Biyografi, ya ele alınan kişinin hayatını bütün yönleriyle, ayrıntılarıyla aydınlatır ya da özet olarak yazılır.


Biyografi yazmak için ele aldığımız kişi hakkında sağlam bilgiler, belgeler, çeşitli dokümanlar toplamamız gerekir. O kişiyle ilgili anılardan, röportajlardan, mektuplardan, gazete ve dergilerden çıkan yazılardan, kitaplardan faydalanabiliriz.


Biyografi yazarken şu plânı uygulamalıyız:
Kişinin doğum yeri, tarihi, Mesleği, ailesi, çocukluk dönemi, yaşadığı yer, okul ve eğitim dönemi, iş hayatı, kişiliği, eğilimleri, yetenekleri, çevresiyle ilişkileri, hizmetleri, eserleri, etkisi, eşi ve cocukları. Bütün bunları araştırıp gerekli bilgileri topladıktan sonra gerçekleri çarpıtmadan, tarafsız bir anlayışla ve açık, sade, akıcı bir dille biyografimizi kaleme alabiliriz.


GİRİŞ
1. Doğum yeri ve tarihi
a) Ailesi hakkında kısa bilgi.
b) Ailenin kaçıncı çocuğu olarak dünyaya geldiği.
c) Kardeşleri.
2. Ailenin çocuklarıyla ilgili beklentileri, hayalleri.


GELİŞME
1. Çocukluk dönemi
a) Okul öncesi (ilgileri, oyunları, oyuncakları, korkuları, sevinçleri vb.)
b) İlkokul hayatı (Kayıt, okulda ilk gün, başarıları, başarısızlıkları, arkadaşlarıyla geçimi vb.)
c) Ailesinin ve kendisinin geleceğe yönelik düşünceleri.
2. İlkokuldan sonraki öğrenim dönemi.
3. Ders dışı faaliyetleri, zevkleri.
4.Kişiliği, çevresiyle ilişkileri, eğilimleri, yetenekleri vb.
5. Mesleki kariyer gelişimi.
6. Yaptığı işteki mesleki başarıları.
7. Evliliği ve çocukları.


SONUÇ
1. İnsanlığa ve dünyaya katkıları.
2. Eserleri.