FB TW PIN NWS
BioRank 5914

Osman Yüksel Serdengeçti

Doğum tarihi : 25.Temmuz.1917 Ölüm tarihi : 10.Kasım.1983
Osman Yüksel Serdengeçti kaç yaşında öldü : 66
Kilo & Boy :
Burcu : Aslan
Osman Yüksel Serdengeçti doğum yeri : Akseki, Antalya
Ölüm yeri : Ankara

Osman Yüksel Serdengeçti Biyografisi

Osman Yüksel Serdengeçti, 25 Temmuz 1917 tarihinde Antalya’nın Akseki ilçesinde Akseki müftülerinden Salim Yüksel’in oğlu olarak doğmuştur. Asıl adı Osman Zeki Yüksel'dir. İlkokulu Akseki’de, ortaokulu Antalya’da okudu. Ankara Atatürk Lisesi’nden mezun oldu. 1940 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü’ne kaydoldu. Son sınıfta öğrenci iken 3 Mayıs 1944 tarihinde meydana gelen öğrenci olaylarına karıştığı gerekçesiyle tutuklanarak sıkıyönetim uygulanan İstanbul’a gönderildi ve hapse konuldu. Devletin varlığını tehdit eden Irkçı-Turancı bir gizli örgütün üyesi olmakla suçlanır.
Osman Yüksel Serdengeçti, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi öğrenciliği sırasında 1944 Mayıs ayında meydana gelen olaylara karıştığı için Hüseyin Nihal Atsız'la birlikte bir süre hapis yattı. Tahkikat neticesinde suçsuz olduğu anlaşıldı ve üç buçuk ay sonra beraat kararı verildi. Hapisten çıktıktan sonra öğrenim için aynı fakülteye başvurduysa da bu isteği reddedilince dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'e hitaben yazdığı ve "Yüksek vekaletin alçak vekiline" diye başlayan yazı yüzünden yeniden hapsedildi.

Yarıda kalan öğrenimini tamamladı, fakat Maarif Vekâleti kendisine diplomasını vermedi. Ankara Valisi Nevzat Tandoğan’ın Ankara Belediyesi Tahakkuk Şubesi’nde görev yapması teklifini kabul ettiyse de bir yıla yakın bir süre çalıştıktan sonra buradan ayrıldı.

Osman Yüksel Serdengeçti, 1944 yılında üniversite son sınif öğrencisi iken, 3 Mayıs 1944 tarihinde hükümeti protesto gösterilerine katıldığı için tutuklanıp İstanbul Sıkıyönetim Mahkemesince sorgulandığı sırada iskence gördü ve üç buçuk ay tutuklu kaldıktan sonra mahkemeye bile çıkarılmadan serbest bırakıldı. O günlerini anlattığı; 1948 yılında yazdığı “Kara Kitap: Bir Devrin Yüz Karası” 1952'de Büyük Doğu dergisinde, 1966'da Yeni Istanbul gazetesinde tefrika edilir. Her ikisi de savcıların müdahalesi sebebiyle yarım kalır. Ölünceye kadar sürekli yayınlayacağını duyurursa da kitap olarak yayınlayamadı.

Gerek aile fertleri gerekse çevresindeki insanların İslâm’a olan yakınlığı Osman Yüksel Serdengeçti’nin küçük yaşlarda Mevlana Celâleddîn-i Rûmî, Yunus Emre ve Mehmet Akif Ersoy gibi mutasavvıf, şair ve düşünürlerden etkilenmesine sebep olmuştur. Daha sonra Namık Kemal, Ziya Gökalp ve Nurettin Topçu’dan etkilenmiş fakat daha ziyade Mehmet Akif Ersoy’un etkisi altında kalmıştır.

Esprili ve coşkulu bir mizaca sahip olan Osman Yüksel Serdengeçti, felsefe okumayı çok arzulamış, Batılı filozofları üniversite yıllarında tanımış, varlık, yokluk, insan ve kâinatla ilgili soruları kendisine bu dönemde sormuştur. Ancak felsefeyi ve Batılı filozofları tanıdıktan sonra ne Jean Jacques Rousseau’nun “vicdan ve hürriyetinin” ne Baruch Spinoza’nın “panteizminin” ne Friedrich Nietzsche’nin “ihtiraslarının” ne de Henri Bergson’un “hayat dolu felsefesinin” kendini Mevlana ve Yunus Emre kadar tatmin edebildiğini söylemiştir.

Osman Yüksel Serdengeçti, Batı’nın filozoflarından ziyade; Lamartine, Mihail Lermontov, Dostoyevski, Puşkin, Anton Çehov gibi yazar ve şairlerini kendisine yakın bulmuştur. Bu yazarların insan ve tabiat tasvirlerinden etkilenen Osman Yüksel aynı zamanda Köroğlu, Karacaoğlan, Ferhad, Âşık Hüsnü gibi halk şairlerinin tesirinde kalmıştır.

Osman Yüksel Serdengeçti, düşüncelerini benimsememekle birlikte Nazım Hikmet ve Sabahattin Ali gibi şair ve yazarların sanat yönünü takdir etmiştir.

1947-1962 yılları arasında toplam 33 sayı yayınlanacak olan ve birçok sayısı siyasi irade tarafından toplattırılacak olan “Serdengeçti” dergisini yayımladı. Dergideki yazılarından dolayı okuyucuları onu "Serdengeçti" olarak andılar ve bu nedenle kendisi de sonradan Serdengeçti soyadını aldı. İslâm’ı, Türk milliyetini, tarih ve gelenekleri, mukaddesatı ve dince kutsal sayılan değerleri savunmak için çıkardığı, kapağına “Allah’a, millete, vatana koşanların dergisi” ibaresini yazdığı ve genellikle tek başına yönetip dağıttığı derginin son sayılarına kadar yazılarının çoğunu kendisi yazmıştır.

Serdengeçti dergisini çıkaran Osman Yüksel çoğunluğu dergide yer alan yazılardan olmak üzere yaşamı süresince 92 kez mahkûmiyet kararı ile karşı karşıya gelmiş ve bunların 8 tanesinden toplam 4 buçuk yıl hapis yatmıştır.

Modernizme, Batılılaşma’ya, materyalizme karşı olan Osman Yüksel Serdengeçti, tek parti döneminin bu paraleldeki uygulamalarına karşı çıkmıştır. İsmet İnönü başta olmak üzere Nevzat Tandoğan, Hasan Ali Yücel, Behice Boran, Pertev Naili Boratav, Sabahattin Ali, Falih Rıfkı Atay, Ahmet Emin Yalman gibi dönemin önemli isimleriyle sürekli mücadele içinde olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi ve onun uygulamalarına cesaretle karşı koyduğu için dergisinin adını Serdengeçti koymuş ve bu isim kendisinin özelliğiyle birleşmiştir.

Osman Yüksel şiirlerinde çoğunlukla vatan, millet, din, ahlâk, gelenek, tarih ve tabiat temalarını işlemiştir.

1952 yılında “Bağrı Yanık” adında tek sayfalık mizah gazetesi de sadece bir sayı çıktı ve hemen kapatıldı.

Osman Yüksel Serdengeçti, yazı hayatını Yeni İstanbul, Zafer, Türk Yurdu, Millî Gazete, Çağlayan gibi gazete ve dergilerle devam ettirdi.

Osman Yüksel’in hayatındaki en önemli mahkemelerden birisi Malatya Suikastının azmettiricisi olarak gözaltına alınması olmuştur. 17 yaşındaki Hüseyin Üzmez isimli genç, arkadaşlarıyla gazeteci Ahmet Emin Yalman’ı gazetesi Vatan’da yazdığı yazılar nedeniyle öldürmeyi planlamışlardır. Olaydan bir ay kadar sonra tutuklanan Osman Yüksel, 11 ay hapishanede duruşma olana kadar tutuklu kaldı. Osman Yüksel, duruşmanın ilk celsesinde serbest bırakılmıştır.

1965-1969 yılları arasında Süleyman Demirel‟in başkanı olduğu Adalet Partisi’nden Antalya milletvekili olarak meclise girdi, ancak parti yöneticilerine karşı eleştirilerden dolayı 1967 yılında partiden ihraç edildi. Daha sonra aynı yıl Alparslan Türkeş’in başkanı olduğu CKMP’ye girdi. 1969 yılının sonlarında yapılan genel seçimlerde ise hiç alakası olmadığı Ordu’dan aday gösterilen Osman Yüksel için mebusluk dönemi de son bulmuştur. Milletvekilliği sırasında kravat takmadığı için uyarı aldı, uyarıları dikkate almayınca genel kurula girişi yasaklandı. Bu kez beline bağladığı kravatla içeri girdi, yakasına takması gerektiğini söyleyenlere ise “Kanunda nereye takılacağı belli değil. İstediğim gibi takarım” dedi.

1965-1969 yılları arasında Adalet Partisi listesinden Antalya milletvekilliği yaptı. Partisine yönelttiği eleştiriler yüzünden bir süre sonra Adalet Partisi'nden ihraç edildi.

1977 yılında Necmettin Erbakan’dan genel başkanı olduğu Milli Selamet Partisi’ne girmesi konusunda teklif gelmiştir. Osman Yüksel Serdengeçti, üye olduğu bu partide ancak bir hafta kalabilmiştir.

Osman Yüksel Serdengeçti, Yeni İstanbul gazetesinde "Selam" başlığı altında yazılar da yazdı.

Necip Fazıl Kısakürek’in yakın arkadaşlarından olan Osman Yüksel Serdengeçti, hazırcevaplığıyla tanınırdı. Türkçülerin "Tanrı Türk'ü korusun" demesi üzerine Serdengeçti "Tanrı Türk'ü, Allah da Müslüman'ı korusun" demiştir.

Akrabalarından İsmet Hanım’la evlenmiş olan Osman Yüksel Serdengeçti, son yıllarında parkinson hastalığına yakalandı.

Osman Yüksel Serdengeçti, 10 Kasım 1983 tarihinde Ankara’da 66 yaşında ölmüştür. Mezarı Ankara’da Cebeci Asrî Mezarlığındadır.

Kitapları :
1948 - Kara Kitap : Bir Devrin Yüz Karası
1949 - Mabedsiz Şehir
1950 - Bir Nesli Nasıl Mahvettiler?
1952 - Bu Millet Neden Ağlar: Türklüğün Perişan Hali
1957 - Gülünç Hakikatlar
1958 - Mevlana ve Mehmet Akif
1959 - Ayasofya Davası
1960 - Müslüman Çocuğunun Şiir Kitabı
1970 - Radyo Konuşmaları
1992 - Said Nursi ve Talebeleri (haz. Bozkurt Zakir Avşar)
1992 - Serdengeçti’den Serdengeçtilere (haz. Bozkurt Zakir Avşar)
1992 - Kanlı Balkanlar
1995 - Akdeniz Hilalindir

Çevirileri :
1953 - Kanunî Devrinde Bir Sefirin Hâtıratı (Ogier Ghiselin de Busbecq)
1959 - İlimler ve Sanatlar Hakkında Nutuk (Jean Jacques Rousseau)
1961 - Beynelmilel Yahudi (Henry Ford)
1962 - Sokrat’ın Müdafaası (Eflatun)
1963 - Peygamber Kahraman Muhammed (Thomas Carlyle)

Diğer eserleri :
Serdengeçti’nin Mahallenin Yedi Delisi (hikâye)
Millî Görüş (Millî Gazete’deki yazılarından seçmeler)
Olur mu Böyle Olur mu, Kardeş Kardeşi Vurur mu (Zafer gazetesindeki makaleleri)
Aklı Selim - Yavuz Selim (Yeni İstanbul gazetesindeki makaleleri)


Kaynak:Biyografi.info

Osman Yüksel Serdengeçti için yapılan aramalar

Osman Yüksel Serdengeçti, Osman Yüksel Serdengeçti biyografi, Osman Yüksel Serdengeçti hayatı, Osman Yüksel Serdengeçti özgeçmişi, Osman Yüksel Serdengeçti hakkında, Osman Yüksel Serdengeçti doğum yeri, Osman Yüksel Serdengeçti fotoğraf, Osman Yüksel Serdengeçti video, Osman Yüksel Serdengeçti resim, Osman Yüksel Serdengeçti kimdir?, Osman Yüksel Serdengeçti kaç yaşında?, Osman Yüksel Serdengeçti nereli, Osman Yüksel Serdengeçti memleketi