FB TW PIN NWS
BioRank 279

Süleyman Savaş Erdem

Doğum tarihi : ??.??.1969
Süleyman Savaş Erdem kaç yaşında : 55
Kilo & Boy :
Burcu :
Süleyman Savaş Erdem doğum yeri : Ankara

Süleyman Savaş Erdem Biyografisi

12 Mayıs 2016 tarihinden itibaren Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Genel Müdürü.

Süleyman Savaş Erdem, 1969 yılında Ankara’da doğdu. 1996 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu. 1997 yılında, Başbakanlık Müfettiş Yardımcılığı sınavını kazanarak kamuda çalışma hayatına başladı. 2000 yılında Başbakanlık Baş Müfettişi oldu.

2003-2005 yıllarında Pittsburgh/ABD’deki Carnegie Mellon Üniversitesi’nde Kamu Politikaları yüksek lisansını tamamladı. Erdem, yüksek lisans eğitimi sırasında Prof. Al Blumstein Sistem Sentez Projesi çalışması gibi önemli projelerde aktif görev aldı.

Prof. Dr. Denisse M. Rousseau ile Örgütsel Değişim (OrganizationalChange) konusunda araştırmalar yaptı. Ayrıca ABD New York’taki Network 20/20 isimli Sivil Toplum Örgütü’nün çalışmalarına katıldı.

Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinde de bulunan Süleyman Savaş Erdem, kamudaki çalışma hayatı boyunca; bankacılık, enerji, gayrimenkul, gıda, tarım, sermaye piyasaları, altyapı gibi sektörlerin faaliyet alanlarında uzmanlaştı.

Bağımsız idari otoritelerin (özellikle EPDK, BDDK, TMSF, SPK, TAPDK gibi) lisans ve düzenleyici-denetleyici kararları, sürdürülebilir enerji kaynakları ve ülkemiz enerji arz güvenliği gibi enerji politikaları, kamu bankaları ile özel bankaların kredi politikaları, bankacılık yapısı ve sisteminin kurgulanması, halka açık şirketlerin güçlü bilançolara kavuşturulması, hasılat paylaşım modeli ile konut üretimi, sürdürülebilir kentleşme ve çevre konularında AB mevzuatına uyum, kamu ve özel sektör kuruluşları tarafından kullanılan AB hibe fonlarının etkin ve verimli harcanmasının temini gibi konuların incelenmesi ve denetimi görevlerini üstlendi.

Ayrıca Başbakanlık ve Bakanlıklarla, Hazine Müsteşarlığı, RTÜK, TRT ve TOKİ gibi devlet teşkilatının önemli kurum ve kuruluşları ile bürokrasinin üst idari görevlileri olan müsteşar, müsteşar yardımcılıkları, genel müdür, üst kurul başkan ve üyeleri, teftiş kurulu başkan ve üyeleri, kurum, kurul başkanları ve yardımcıları hakkında farklı konularda inceleme ve soruşturma görevlerini yerine getirdi.

Ulusal düzeyde 8’incive 9’uncu Kalkınma Planları’nın hazırlanması, 1999 yılında Türkiye’de meydana gelen deprem sonrası kurtarma çalışmaları ile hibe ve bağışların denetimi, doğrudan yabancı yatırımları artırmak amacıyla kamu sektöründe saydamlığın artırılması ve bürokrasinin azaltılması, uluslararası düzeyde ise Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNDP, OECD, GRECO gibi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerçekleştirilen; kara para aklanmasının önlenmesi, şeffaflığın ve verimliliğin artırılması, iyi yönetişim mekanizmalarının tanımlanması ve kurulması, ülkeye doğrudan yabancı sermaye girişinin önünün açılması gibi önemli çalışmalarda aktif rol alarak komite başkanlığı ve üyeliği görevlerinde bulundu.

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem’in 2016 yılında göreve gelmesiyle başlayan değişim sürecinde, kurumun ‘sürdürülebilir büyüme’ vizyonunu destekleyecek bir yapıya dönüştürülmesine öncelik verildi. Son altı yılda ortaya koyulan stratejik yaklaşımla hızlı kazanımlar elde edildi. OYAK’ın üye sayısının artmasının yanı sıra, OYAK iştiraklerinin faaliyet gösterdiği sektörlerde büyümesi ve sektöre öncülük etmesi, operasyonel yeteneklerin artırılması, mevcut faaliyetlerde yatay ve dikey entegrasyonu sağlayarak derinleşebilmek için hedefteki yeni stratejik sektörlere girilmesi sağlandı. Bugün OYAK; aktif ve dinamik varlık yönetimi, uzmanlardan oluşan organizasyon yapısı, kuvvetli finansal yönetimi, etkin yönetişim yapısı ve çevik iş modelleri ile Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinde, altı kıtada ve farklı coğrafyalardan birçok ülkede faaliyet gösteriyor.

İyi derecede İngilizce ve Almanca bilen Süleyman Savaş evli ve bir çocuk sahibidir.

Bulunduğu Görevler:
OYAK Genel Müdürü 2016 –
Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı 2008 – 2016
Başbakanlık Başmüfettişi 2007 – 2008
Başbakanlık Müfettişi 2000 – 2007
Başbakanlık Müfettiş Yardımcılığı 1997 - 2000


Kaynak:Biyografi.info

Süleyman Savaş Erdem için yapılan aramalar

Süleyman Savaş Erdem, Süleyman Savaş Erdem biyografi, Süleyman Savaş Erdem hayatı, Süleyman Savaş Erdem özgeçmişi, Süleyman Savaş Erdem hakkında, Süleyman Savaş Erdem doğum yeri, Süleyman Savaş Erdem fotoğraf, Süleyman Savaş Erdem video, Süleyman Savaş Erdem resim, Süleyman Savaş Erdem kimdir?, Süleyman Savaş Erdem kaç yaşında?, Süleyman Savaş Erdem nereli, Süleyman Savaş Erdem memleketi