FB TW PIN NWS
BioRank 7650

II. Alaaddin Keykubad

Doğum tarihi : ??.??.1239 Ölüm tarihi : ??.??.1257
II. Alaaddin Keykubad kaç yaşında öldü : 18
Kilo & Boy :
Burcu :
II. Alaaddin Keykubad doğum yeri :
Ölüm yeri : Erzurum

II. Alaaddin Keykubad Biyografisi

16. Anadolu Selçuklu Devleti Sultanıdır. 1249-1257 yılları arasında Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı olarak görev yapmıştır.

II. Alaaddin Keykubad, 1239 yılında doğmuştur. Babası Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı II. Gıyaseddin Keyhusrev, annesi Gürcü kraliçesi Rusudan’ın kızı 2. Tamara, kısaca Gürcü Hatun diye bilinen Thamara’dır. Tam ismi Alaeddin Keykubad bin Keyhüsrev’dir. Babası II. Gıyaseddin Keyhusrev Thamara’yı çok sevdiği ve bu eşi aynı zamanda soylu bir prenses olduğu için II. Alaaddin Keykubad’ı veliaht ilân etmiştir.

II. Gıyaseddin Keyhusrev 1243 yılında Kösedağ Savaşı ‘nda Moğol komutanı Baycu Noyan’a yenilerek Antalya’ya kaçmış ve 1246 yılında orada öldüğünde; geride kalan oğullarından en büyüğü II. İzzeddin Keykavus onbir yaşındaydı. Ortanca oğlu IV. Kılıç Arslan 9 yaşında idi. Buna rağmen veliaht olarak en küçük oğlu 7 yaşındaki II. Alaaddin Keykubad’ı seçmişti. Ancak ileri gelen devlet adamlarından vezir Şemseddin Muhammed, Şemseddin Hasoğuz, Esededdin Ruzbe ve Celaleddin Karatay, büyük oğulun hükümdar olmasının daha yerinde olacağını düşünerek II. İzzeddin Keykavus’u tahta çıkardılar.

Celaleddin Karatay da II. İzzeddin Keykavus’un saltanat naibi oldu. Ancak vezir Şemseddin Muhammed devleti tek başına yönetmeye kalkınca Celaleddin Karatay onu öldürtüp yönetimi eline aldı.

Tahta önce II. İzzeddin Keykavus geçti ve aynı yıl içinde kardeşi IV. Kılıç Arslan‘ı Moğol Hanı Güyük’ün tahta çıkma töreninde hazır bulunmak üzere Moğolistan’a elçi olarak gönderdi. Moğollar IV. Kılıç Arslan’dan hoşnut kalarak onu Anadolu Selçuklu Sultanı olarak tanıdılar. IV. Kılıç Arslan 1248’de Sivas’ta tahta çıktı. Böylece II. İzzeddin Keykavus ve IV. Kılıç Arslan arasında taht kavgaları başladı. Üçüncü ve en küçük kardeş olan II. Alaaddin Keykubad da taht kavgalarına katıldı. Ancak Anadolu’nun ileri gelenlerinin araya girmesi ve vezir Celaleddin Karatay’ın gayretleri ile üç kardeş ortak olarak saltanat sürmeye ikna edildiler. Böylece 1249 yılında Anadolu Selçuklu Devleti tarihinde 8 yıl sürecek üçlü iktidar dönemi başlamış oldu.

Ortak süren bu saltanat döneminde yaş sırasıyla üç sultanın da adı hutbede okunuyor, sikke, kitâbe ve belgelere yazılıyordu; bazen de büyük sultan sıfatıyla sadece II. İzzeddin Keykâvus zikrediliyordu.

II. İzzeddin Keykavus, Kızılırmak nehrinin batısında hüküm sürdü. IV. Kılıç Arslan ve II. Alaaddin Keykubad da Kızılırmak’ın doğusunda hüküm sürdüler. 1256 yılında Moğol kumandanı Baycu Noyan tekrar Anadolu‘ya bir sefer yaptı. Aksaray yakınlarında II. İzzeddin Keykavus‘un ordusunu yenilgiye uğrattı ve böylece Anadolu tamamen Moğol egemenliğine girmiş oldu.

1254 yılında Moğol hükümdarı Mengü Han’ın toplantıya çağırdığı kurultaya katılmak için yola çıkan II. İzzeddin Keykavus Sivas’a geldiğinde Celaleddin Karatay’ın ölüm haberini aldı ve kapıldığı büyük üzüntü sebebiyle Moğolistan’a gitmekten vazgeçip yerine küçük kardeşi II. Alâaddin Keykubad’ı göndermeye karar verdi, bu durumu bir mektupla Mengü Han’a bildirdi. II. Alâaddin Keykubad’ın maiyetinde Seyfeddin Torumtay, Şücâeddin Abdurrahman ve Lala Bedreddin Muslih gibi kumandan ve devlet adamları da vardı; bu kişiler, babası tarafından veliaht ilân edilmesinden dolayı sultanlığın yalnız Alâeddin Keykubad’ın hakkı olduğunu açıkça söylüyorlardı. Bunlar, Moğollar’ın para ve mala karşı duydukları zaafı çok iyi bildikleri için Selçuklu tahtının sadece II. Alâaddin Keykubad’a tevcih edileceğinden ve kendilerine de önemli mevkiler verileceğinden emindiler; çünkü yanlarında çok kıymetli hediyeler götürüyorlar, bu sebeple de korkmadan konuşuyorlardı. Bu sözlerinden dolayı onlardan hiçbiri Keykubad’a refakat etmekten alıkonulmadı ve hepsi bu şekilde Erzurum’a vardı.

Erzurum’da bir gece kalarak yemek yiyip içki içtikten sonra uyumak için odalarına çekildiler, fakat sabahleyin II. Alaaddin Keykubad odasında ölü bulundu. Ölüm sebebi araştırıldı, ancak anlaşılmadı. II. Alaaddin Keykubad 1257’da bilinmeyen nedenlerle ölünce tahtta yalnızca iki kardeşe kalmış oldu. Yerine III. Gıyaseddin Keyhüsrev tahta çıktı.

II. Alaaddin Keykubad, 1257 yılında Erzurum’da 18 yaşında ölmüştür.

Kaynak:Biyografi.info

II. Alaaddin Keykubad için yapılan aramalar

II. Alaaddin Keykubad, II. Alaaddin Keykubad biyografi, II. Alaaddin Keykubad hayatı, II. Alaaddin Keykubad özgeçmişi, II. Alaaddin Keykubad hakkında, II. Alaaddin Keykubad doğum yeri, II. Alaaddin Keykubad fotoğraf, II. Alaaddin Keykubad video, II. Alaaddin Keykubad resim, II. Alaaddin Keykubad kimdir?, II. Alaaddin Keykubad kaç yaşında?, II. Alaaddin Keykubad nereli, II. Alaaddin Keykubad memleketi