FB TW PIN NWS

Erkin Koray mp3 savaşını kazandı

2007-01-31
Türk rock müziğinin öncülerinden sanatçı Erkin Koray, eserlerinin, dijital ortamda basımı, yayımı ve dağıtımının yapılmasıyla ilgili hukuk savaşını kazandı.

Danıştay 10. Dairesi, Koray'ın eserlerinin ''şaşkın'' adıyla plak, kaset, CD ve MP3 olarak dijital ortamda basımı, yayımı ve dağıtımının yapılmasına izin veren eser işletme belgesini iptal eden Ankara 10. İdare Mahkemesi kararını onadı.

Sanatçı Erkin Koray, seslendirdiği bazı eserlerinin ''Şaşkın'' adıyla plak, kaset, CD ve MP3 olarak dijital ortamda basımı, yayımı ve dağıtımının yapılmasına izin veren 18 Ağustos 1993 tarihli eser işletme belgesinin iptali istemiyle Ankara 10. İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme, davalı Kültür ve Turizm Bakanlığınca tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemi iptal etti.

İdare Mahkemesinin kararında, 3257 sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu ile Sinema, Video ve Müzik Eserleri Yapımcıları ile Film Çekmek İsteyen Yabancılarla Yapılacak Ortak Yatırımlar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği, bizzat eserin üreticisi olan davacı Erkin Koray ile yapımcılar arasında imzalanan ve söz konusu eserin çoğaltma, yayma, gösterme hakkını devraldığını gösterir bir sözleşme ibraz edilmediği kaydedildi.

Bu yapılmadan yalnızca yapımcıların beyanına dayalı olarak eser işletme belgesinin düzenlendiği belirlenen kararda, adı geçen eser üzerindeki hakların da yine yapımcıların kendi aralarındaki noter sözleşmeleriyle mevzuata aykırı şekilde birbirlerine devredildiğinin anlaşıldığı bildirildi.

Ankara 10. İdare Mahkemesi'nin kararının Kültür ve Turizm Bakanlığınca temyiz edilmesi üzerine dosya Danıştay 10. Dairesine geldi. Daire, Bakanlığın itirazını yerinde görmeyerek, İdare Mahkemesi'nin kararını oy birliğiyle onadı.