FB TW PIN NWS
BioRank 5708

Mehmet Fuat Köprülü

Doğum tarihi : 04.Aralık.1890 Ölüm tarihi : 28.Haziran.1966
Mehmet Fuat Köprülü kaç yaşında öldü : 76
Kilo & Boy :
Burcu : Yay
Meslek : Bakan
Mehmet Fuat Köprülü doğum yeri : İstanbul
Ölüm yeri : İstanbul

Mehmet Fuat Köprülü Biyografisi

Demokrat Parti ve Hür Demokrat Parti'nin kurucusu olan Türk siyaset adamı.
Mehmet Fuat Köprülü, 4 Aralık 1890'da İstanbul'da doğdu. Sultan IV. Mehmet'e Sadrazamlık eden Köprülü Mehmet Paşa soyundan gelmektedir.

Ayasofya Rüştiyesini ve Mercan İdadisini pekiyi derece ile bitirdikten sonra, 1907-1910 yılları arasında Mekteb-i Hukuka devam etti. 1908'de yayın hayatına atıldı.

1910-1913 yılları arasında Mercan, Kabataş Liselerinde vekaleten edebiyat, 5 Ekim 1912'de İstanbul Sultanîsi'nde "Lisan-ı Osmanî muallimliği", 23 Ekim 1913'te "Edebiyat-ı Türkiye" öğretmenliği ve Galatasaray Lisesinde edebiyat öğretmenliği yaptı. 20 Aralık 1913'te İstanbul Dârül- Fünunu Türk Edebiyatı Müderrisliğine tayin edildi.

1924'te İlâhiyat Fakültesinde Din Tarihi; 1923-1929 yılları arasında ve 1935'ten sonra da bir süre İstanbul'da Mülkiye Mektebinde ve Ankara'da Siyasal Bilgiler Okulunda Siyasî Tarih, Türk Müesseseleri Tarihi, Türkiye Tarihi; Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde Orta Zaman Türk Tarihi kürsülerinde ders verdi. 1926-1929 yılları arasında Güzel Sanatlar Akademisinde Medeniyet Tarihi dersleri verdi. 1923'te İstanbul Darül-Fünunu Edebiyat Fakültesi Reisliğine, 1934'te dekanlığa seçildi. 1924'te Maarif Vekaletinin Müsteşarı olarak sekiz ay çalıştıktan sonra istifa etti. Aynı yıl programını kendisinin hazırladığı Türkiyat Enstitüsünü kurdu ve bu enstitünün müdürlüğünü yaptı. 1927'de Tarih Encümeni Reisliğine getirildi.

31 Mayıs 1935'te yapılan Genel Seçimlerde Kars Milletvekili oldu. 1943'e kadar hem Milletvekilliğine, hem de İstanbul ve Ankara Üniversitelerindeki görevlerine devam etti.. Siyasî yayınlarından dolayı CHP'den ihraç edildi. 7 Ocak 1946'da Celal Bayar, Adnan Menderes ve Refik Koraltan ile birlikte Demokrat Partiyi kurdu. Aynı yıl Demokrat Partiden İstanbul Milletvekili seçildi. IX Dönemde yine İstanbul Milletvekili seçilerek, 22 Mayıs 1950'den 15 Nisan 1955'e kadar I, II ve III. MENDERES Hükümetlerinde Dışişleri Bakanı, 15 Nisan 1955'te Devlet Bakanı, 29 Temmuz'da Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, 15 Eylül - 9 Aralık tarihleri arasında da vekaleten Milli Savunma Bakanı olarak görevlendirildi. 5 Temmuz 1957'de Demokrat Partiden resmen istifa ederek aynı yıl Hürriyet Partisine girdi.

1955 yılında olan 6-7 Eylül Olaylarında pogrom suçlu görüldüğü zannıyla tutuklandı ve Yassıada'ya sevk edildi. 1961 Ocak ayı başında serbest bırakıldı. 18 Aralık 1961'de Hür Demokrat Partiyi kurdu. 1965'te siyasî hayattan çekildi.

28 Haziran 1966'da İstanbul'da Baltalimanı Hastanesinde vefat etti.

Kaynak:Biyografi.info

Mehmet Fuat Köprülü için yapılan aramalar

Mehmet Fuat Köprülü, Mehmet Fuat Köprülü biyografi, Mehmet Fuat Köprülü hayatı, Mehmet Fuat Köprülü özgeçmişi, Mehmet Fuat Köprülü hakkında, Mehmet Fuat Köprülü doğum yeri, Mehmet Fuat Köprülü fotoğraf, Mehmet Fuat Köprülü video, Mehmet Fuat Köprülü resim, Mehmet Fuat Köprülü kimdir?, Mehmet Fuat Köprülü kaç yaşında?, Mehmet Fuat Köprülü nereli, Mehmet Fuat Köprülü memleketi