FB TW PIN NWS
BioRank 4946

Şeyh Bedrettin

Doğum tarihi : ??.??.1359 Ölüm tarihi : 18.Aralık.1418
Şeyh Bedrettin kaç yaşında öldü : 59
Kilo & Boy :
Burcu :
Meslek : Din Adamı
Şeyh Bedrettin doğum yeri : Simavna (Kiprinos), Yunanistan
Ölüm yeri : Serez, Yunanistan

Şeyh Bedrettin Biyografisi

Şeyh Bedrettin İsyanı diye bilinen dini ve siyasi ayaklanmanın lideridir. Şeyh Bedrettin'in önce Anadolu ardından Balkanlarda başlattığı bu isyan aynı zamanda Osmanlı döneminde meydana gelen ilk dinci isyan olma özelliğini taşır.

Şeyh Bedrettin, 1359 yılında Simavna (Kiprinos) Kadısının oğlu olarak Meriç nehri kıyısındaki Simavna kalesinde doğmuştur. Esas adı Mahmut’tur. Simavna bugün Yunanistan sınırları içinde, Edirne yakınlarında kiprinos ya da kyprinos adıyla anılan küçük kasabadır. Annesini adı Melek Hatun, kadı olan babasının adı İsrail'dir. 15. Anadolu Selçuklu sultanı II. İzzeddin Keykavus'un kardeşi Abdülaziz'in Musevi eşinden olan İsrail adındaki oğlu, Dimekota kalesinin Rum beyinin kızıyla Melek Hatun ile evlenmiş ve Şeyh Bedreddin Mahmut doğmuştur. İsraili’le evlenince Melek ismini alan annesi, akrabasından 100 kişiyle birlikte Müslümanlığı kabul etmiş.

Şeyh Bedrettin, çocuk yaşta başladığı din eğitimi ile önce Bursa'ya gelmiş, Bursa'da dönemin ünlü hocalarından biri olan Koca Mahmud Efendi'den dersler aldı. Ardından eğitim hayatı kademe kademe yükselerek önce Konya, ardından Suriye ve Kahire'de yüksek eğitim görmüştür. Kahire'de ki hocası Hüseyin Ahlati'nin tavsiyesi üzerine Tebriz ve İran'da bir şehir olan Kazvin'e giderek burada Batıniliği öğrenir. Batınilik, Kuran'ın derin anlamlarının olduğunu, bu anlamların ise yalnızca "masûm" zatlarca anlaşılabileceğini, harflerin rakamlara dönüştürülerek yapılan bir takım hesaplamalar ile (Ebced) gizemli bilgiler edinilebileceğini, bunun yanında antik İsrailiyat'ta da geçen kabalistik bir takım görüş ve fikirleri benimseyen ve henüz ortaya çıkmış sıradışı bir inanıştı. Bu inanışın kökenleri Alamut Kalesine ve Hasan Sabbah'a kadar dayanıyordu. Bu akım zamanla Ahmet Yesevi'nin öğretisi olan Bektaşiliğe nüfuz edecek, önce Bektaşiliği Batınilikle harmanlayacak, ardından Şii'lik ve Alevilik gibi farklı akımların ortaya çıkmasına zemin hazırlayacaktır.

İran, Kazvin'den Kahire'ye dönen Bedrettin, hocası Ahlati'nin tavsiyesiyle kendisine büyük saygı besleyen Memlük Sultanı Berkuk'un oğlu Ferenç'in hocalığını yaptı. Ahlati'nin 1397 yılında ölümü üzerine vazifesini bırakarak şeyhinin yerine geçti.

Şeyh Bedrettin, bir müddet sonra da 1403 yılında ailesi birlikte Kahire’den ayrıldı. Önce Karaman ve Germiyan Beyliklerinin topraklarına gitti. Menderes Vadisi boyunca ilerleyerek Aydın'a geldi. Nizar köyünde en önemli müritlerinden Börklüce Mustafa ile tanıştı. Daha sonra Tire üzerinden İzmir'e geçti. Kütahya ve Domaniç üzerinden Bursa'ya yaptığı yolculuğu sırasında Sürme köyünde diğer önemli müridi Torlak Kemal ile tanıştı. Rumeli'ye geçerek Edirne'ye yerleşti. Şeyh Bedreddin'in bu faaliyetleri Osmanlı Devleti'nin parçalanıp şehzadelerin birbirleriyle mücadele ettiği döneme denk gelmiştir.

20 Temmuz 1402 tarihinde yapılan Yıldırım Bayezid ile Timur arasındaki Ankara savaşında Yıldırım Bayezid yenildi ve esir düştü. Beyazıt’ın oğulları arasında taht kavgaları başlamış ve bu 11 yıl sürmüştür.

1402 yılında başlayan Fetret Devri sırasında da Edirne'de kendi hükümdarlığını ilan etmiş olan Yıldırım Bayezid’in oğlu Musa Çelebi tarafından 1411 yılında kazasker olarak vazifelendirildi. Ancak Yıldırım Bayezid’in diğer oğlu I. Mehmet ülkede düzeni ve asayişi 1413 yılında sağlayınca görevinden alınarak ilim ve erdemine saygı duyulduğundan 1000 akçe maaş bağlanarak İznik'e gönderildi. Bunun üzerine Şeyh Bedreddin, eski müritleri olan Börklüce Mustafa ile Torlak Kemal'in Aydın ve Manisa gibi farklı yerlerde faaliyetlerini arttırdıklarını duyunca hacca gitmek bahanesiyle çocuklarını bırakarak Kastamonu'ya geçmiş, buradan da Sinop limanından Karadeniz yoluyla Eflak voyvodasının yanına gitmiştir.

Şeyh Bedrettin, Eflâk’tan ayrılıp, Osmanlı topraklarına geçip Silistre, Dobruca ve Deliorman bölgelerinde de görüşlerini yayarak çok sayıda taraftar kazanmıştır. Daha sonra ayaklanmanın merkezi olarak Deliorman'ı seçerek üç ayrı yerde birden müritleriyle birlikte Osmanlı Devleti'ne karşı bir isyan başlatmıştır. Fakat bu girişiminin sonucunda yakalanarak padişahın bulunduğu Serez'e gönderilmiştir.

Şeyh Bedrettin, Osmanlı Padişahı I. Mehmet zamanında yakalanarak 18 Aralık 1418 tarihinde Serez, Yunanistan’da 59 yaşında idam edilerek ölmüştür. 1961'de de kemikleri, Divanyolu'ndaki II. Mahmut Türbesi haziresine defnedilmiştir.

Kaynak:Biyografi.info

Şeyh Bedrettin için yapılan aramalar

Şeyh Bedrettin, Şeyh Bedrettin biyografi, Şeyh Bedrettin hayatı, Şeyh Bedrettin özgeçmişi, Şeyh Bedrettin hakkında, Şeyh Bedrettin doğum yeri, Şeyh Bedrettin fotoğraf, Şeyh Bedrettin video, Şeyh Bedrettin resim, Şeyh Bedrettin kimdir?, Şeyh Bedrettin kaç yaşında?, Şeyh Bedrettin nereli, Şeyh Bedrettin memleketi