FB TW PIN NWS
BioRank 5419

II. Süleyman

Doğum tarihi : 15.Nisan.1642 Ölüm tarihi : 22.Haziran.1691
II. Süleyman kaç yaşında öldü : 49
Kilo & Boy :
Burcu : Koç
Meslek : Padişah
II. Süleyman doğum yeri : İstanbul
Ölüm yeri : Edirne

II. Süleyman Biyografisi

Osmanlı padişahlarının yirmincisi, İslam Halifelerinin seksen beşincisi olan II. Süleyman 4 sene kadar kısa bir süre padişahlık yapmıştır.
II. Süleyman, 15 Nisan 1624'te İstanbul'da doğdu. Sultan I. İbrahim'in Saliha Dilaşub Sultan'dan olma oğludur. Bütün şehzadelerin gördüğü eğitim gibi onun da eğitimiyle ünlü alimler ilgilendi. Kardeşi IV. Mehmet'in padişahlığı zamanında Hattat Tokatlı Ahmet'ten ders aldı. Kardeşi tahta geçtiği esnada henüz 6 yaşındaydı.

IV. Mehmet'in annesi Hatice Turhan Sultan, devlet işlerinde söz sahibi olmaması için II. Süleyman ve diğer şehzadeleri çok sıkı gözetim altında tutuluyordu. IV. Mehmet'in tahta geçmesinden sonra II.Süleyman aralıksız 39 yıl kafes hayatı yaşadı. Ocak ağalarının baskısı ve sadrazam Siyavuş Paşa'nın ocak ağalarıyla anlaşması sonucu IV. Mehmet tahttan indirilince 9 Kasım 1687 tarihinde tahta geçirildi.

II. Süleyman tahta çıktığı zaman Osmanlı ordusunun Viyana bozgunuyla başlayan toprak kaybı devam etmekteydi. Venedik, Mora Yarımadası'nı işgal etmiş; Avusturya, Uyvar ve Estergon'nun ardından Budin'i ele geçirmişti. Macaristan'daki Osmanlı hakimiyeti kırılmış, Osmanlı maliyesi zayıflamıştı. Bu çözülmenin getirdiği iç karışıklıklar da had safhadaydı. Osmanlı Devleti'ne bağlı beyler vergileri ödemiyor ve isyan ediyorlardı. Cephelerden kaçan yeniçeriler ve Anadolu'daki eşkiyalar birlik oluşturmuştu. Vergilerin usulsüz toplanması bağlı bulunan bölgelerde huzursuzluklara yok açmaktaydı. Tüm bu durumun içinde II. Süleymanı'nın padişah ilan edildiği günlerde ordu İstanbul'a gelmiş ve ayaklanma hazırlığı içine girmişlerdi. Yeniçeriler ve sipahiler verilen ulufeyi az bularak Siyavuş Paşa'nın idamını talep ettiler. II. Süleyman dönemindeki en önemli olaydan biri "Cebeci Ayaklanması" adıyla bilinen bu Yeniçeri isyanlarıdır. Cebeci Ocağı bahşişlerin verilmemesi yüzünde ayaklanıp Sultanahmet Meydanı'nında toplandılar. Siyavuş Paşa'nın idaresiyle bir süre sakinleştikten sonra sipahiler ile birleşen Yeniçeriler Yeniçeri Ağası'nın görevden alınıp yerine Harputlu Ali Ağa'nın geçmesini istediler. Dükkanlar yağmalandı. Asileri yönettiği ileri sürülen Defterdar Ahmet Efendi tutuklandı. İsmail Paşa olayların yatışmasından sonra sadrazamlığa getirilerek elebaşlarını tespit edip öldürttü.

30 Ekim 1688'de Çelebi İbrahim Paşa'nın komutasından çıkılan Avusturya seferi başarı ile sonuçlanmıştı. 1689 yılında Kırım'a saldıran Rus kuvvetleri Kırım Hanı Giray Han'nın direnciyle karşılaştılar. 1690'da Vidin Muhafızı Sarı Hüseyin Paşa tarafından Gladova ve Orsova Kaleleri geri alındı, Vişegrad'ta Avusturya ordusunu yenildi. Aynı yıl sadrazamlığa getirilen Köprülü Fazıl Mustafa Paşa, ıslahat hareketlerine girişti. Alınan tedbirlerle hazinenin doldurulması ve Yeniçerileri Ocağı'nın ıslah edilmesi için çalışmalara başlandı. Boşalmış olan hazine için ek vergiler getirtilmesi halkın tepkisine sebep oldu.

Köprülü Fazıl Mustafa Paşa komutasındaki yenilenmiş ordu, 11 Temmuz 1690'da Kanije'yi kaybetse de 8 Ekim 1690'da Belgrad'ı almayı başardı. Bu yolla Tuna hattı tekrardan sağlanmış oldu. Mora Serdarı Koca Halil Paşa da Venediklilerin elinde bulunan Avlonya’yı otuz bir günlük bir muhasaradan sonra ele geçirmişti. 13 Mayıs 1691'de Sancak-ı şerifi, tekrar Fazıl Mustafa Paşa'ya vererek, Avusturya Seferi'ne çıktı.

II. Süleyman 4 yıl kadar tahtta kaldı. 22 Haziran 1691'de rahatsızlanarak Edirne'de vefat ettti. Cenazesi İstanbul'a getirilerek Süleymaniye Cami yakınlarında bulunan Kanuni Sultan Süleyman türbesine defnedildi.

II. Süleyman yardımseverliliği ile tanınan bir padişahtı. Şanssız bir dönemde padişah olduğu için birçok zorlukla mücadele etmek zorunda kaldı. Mimari çalışmalarda bulunulan bu dönemde Fener Kulesi ve İzmir'de bir cami inşa edildi. Kafes hayatı yaşayan şehzadelerin çocuk yapmasına izin verilmediğinden şehzade bırakamadı. Kendisinden sonra tahta babası Sultan I. İbrahim'in Hatice Muazzez Sultan'dan olan oğlu II. Ahmet geçti.

Kaynak:Biyografi.info

II. Süleyman için yapılan aramalar

II. Süleyman, II. Süleyman biyografi, II. Süleyman hayatı, II. Süleyman özgeçmişi, II. Süleyman hakkında, II. Süleyman doğum yeri, II. Süleyman fotoğraf, II. Süleyman video, II. Süleyman resim, II. Süleyman kimdir?, II. Süleyman kaç yaşında?, II. Süleyman nereli, II. Süleyman memleketi