FB TW PIN NWS
BioRank 1132

I. Friedrich (Kutsal Roma imparatoru)

Doğum tarihi : ??.??.1122 Ölüm tarihi : 10.Haziran.1190
I. Friedrich (Kutsal Roma imparatoru) kaç yaşında öldü : 68
Kilo & Boy :
Burcu :
I. Friedrich (Kutsal Roma imparatoru) doğum yeri : Waiblingen, Almanya
Ölüm yeri : Göksu Nehri, Silifke, Mersin

I. Friedrich (Kutsal Roma imparatoru) Biyografisi

I. Friedrich (Kutsal Roma imparatoru),1122 yılında Almanya'da Waiblingen’de doğmuştur. Annesi Judith, Bavyera dükü IX. Heinrich’m kızıdır. Babası Swabya Dükü II. Friedrich idi.

I. Friedrich’in babası Svabya Dükü II. Friedrich 1147 yılında ölünce Swabia Dükü oldu. Hemen sonrasında amcası Alman kral III. Konrad tarafından başlatılan İkinci Haçlı seferinde ilk seyahatini Doğu'ya yaptı. Almanya kralı III. Konrad 15 Şubat 1152 tarihinde ölünce, ardından Almanya Kralı olarak 4 Mart 1152 tarihinde Frankfurt'ta seçildi ve 9 Mart 1152 tarihinde Aachen'da taç giydi. I. Friedrich 1152 yılında kral olmadan önce miras yoluyla Swabia Dükü (1147-1152, Frederick III olarak) idi.

I. Friedrich bir yandan ülkenin içişleriyle uğraşırken, öte yandan da kilisenin imparatorluk üzerindeki baskısına son veren düzenlemeler yaptı. 1122 Worms Konkordatosu ile kilisenin yetkisine bırakılan dini atama işlerine karışması papalık ile ilişkilerini gerginleştirdi. Ancak Papa IV. Adrianus’un dinde reform yanlısı Roma Komünü lideri Brescia’lı Arnold’a karşı yardım istemesiyle 1154-1155’de Roma’ya bir sefer düzenledi. Pavia'da 24 Nisan 1155'te İtalya Kralı da olan I. Friedrich’e; Arnold’un asılmasıyla sonuçlanan seferde Papa, 18 Haziran 1155 tarihinde I. Friedrich’e Kutsal Roma Germen İmparatorluğu tacını giydirdi.

1157’de Besançon Diyeti’nde Papa’nın tavırlarının imparatorluğun bağımsızlığını zedeleyici nitelikte görülmesi üzerine, 1158’de İtalya’ya ikinci bir sefer başlattı. İtalyan kentlerini kendisine bağladı. Kendisine karşı koyan Milano’yu kuşattıktan sonra imparatorluk haklarını belirlemek üzere Roncaglia’da bir meclis topladı. Seferin başka bir amacı da düzenli işleyen mali bir yönetim kurmak ve İtalya’yı vergiye bağlamaktı. Friedrich'in bu uygulamaları, İtalyan devletlerle olduğu gibi Papalık'la da arasını açtı. Papalık 1159'da Kardinal Rolando'yu Papa III. Alexander adıyla seçti. Ancak Alexander'ı tanımayan Friedrich kendisinin desteklediği Kardinal Ottaviano'yu 1160 yılında Papa IV. Victor adıyla anti papa seçti.

Sicilya kralı I. Guglielmo'nun da desteklediği Roma'daki Papa Alexander 1160'ta Friedrich'i aforoz etti. Avrupa'daki büyük devletlerin çoğunluğu hatta Bizans İmparatoru I. Manuil bile Papa Alexander'ı destekliyordu. Papa Alexander, Fransa'ya giderek Kral VII. Louis'i kendisini desteklemesi için ikna etti. Buna karşılık Friedrich Fransa kralını kendisini desteklemesi için ikna etmeye çalıştı ancak sonuç alamadı. Bizans imparatoru I. Manuil Fransa'yla ittifak kurarak Papayı tanımaya hazırlanırken Friedrich 1162 yılında Milano'yu yerle bir etti.

1164 yılında Friedrich'in desteklediği Papa IV. Victor öldü. Friedrich bunun üzerine III. Paschalis'i yeni Papa seçti ve III. Alexander'ı papa olarak tanımamaya yemin etti. 1166 yılında Sicilya kralı I. Guglielmo ölünce Friedrich Alexander'a ve yandaşlarına kesin bir darbe vurmaya karar verdi ve bu amaçla İtalya'ya 4. kez sefer düzenledi; ancak ordusu sıtmadan kırılınca sefer fiyaskoyla sonuçlandı. Friedrich'in düzenlediği 5. sefer de bir sonuç getirmedi. Birçok başarısız saldırıdan sonra 1176’da Legnano Savaşı ile kesin yenilgiye uğradı. Friedrich 1177'de Papa Alexander'la Venedik Barış Anlaşması'nı imzalayarak onu papa olarak tanımak zorunda kaldı.

Daha sonra 30 Haziran 1178'de Arles'de Burgonya Kralı olarak da resmen taç giydi. Yönetmeye çalıştığı kuzey İtalya şehirleri tarafından Barbarossa olarak adlandırıldı.

1183’te Konstanz Antlaşması ile de Lombardiya İttifakı ile çatışmaya son verdi. I. Friedrich Almanya’ya döndüğünde Legnano yenilgisinin sorumlusu olarak gördüğü Alman soyluları ile mücadele etti. Asker göndermeyi reddeden kuzeni Aslan Heinrich’i mahkemeye verdi, Bavyera ve Saksonya’daki topraklarını elinden aldı ve onu sürgüne yolladı. İngiliz kraliyet ailesinin soyundan gelen Mathilde ile evli olan Heinrich İngiltere'ye kaçarak İngiltere kralı II. Henry'e sığındı.

I. Friedrich, yaşamının son yıllarında oğlu Heinrich’i, Sicilya Kralı II. William’ın varisi konumundaki kızı ile evlendirdi. Böylece II. William’ın ölümünden sonra İtalya’nın en güçlü krallığı yönetimine geçti.

Ahrweiler bölgesindeki Sinzig'de Friedrich Barbarossa heykeli

27 Mart 1188 tarihinde III. Haçlı Seferine gidileceğini ilan eden I. Friedrich (Kutsal Roma imparatoru), büyük bir Alman haçlı ordusu toplandı. 1188'de Nürnberg'e gelen Bizans elçileri Balkanlarda Bizans arazilerinde geçiş için organizasyon planları üzerinde uyuşma sağlandı.

İmparator ve üçüncü oğlu Svabya Dükü IV. Friedrich komutasındaki Alman Haçlı ordusu 11 Mayıs 1189'da Ratisbon'dan törenle ayrıldı. Bu ordu toplanan en büyük Haçlı ordusu konumundaydı ve iyi silahlı ve çok iyi disiplinli idi. Ordu Macaristan üzerinden, Bizanslılar elindeki Balkanlardan, Konstantinopolis'e doğru yürüyüşe geçti. Bu orduya 2.000 askerle Macaristan kralı III. Bela'nın en genç kardeşi Geza da katıldı.

Balkanlardan geçişi sırasında daha önce Friedrich ile Bizanslılar arasında yapılan anlaşmaya genellikle uydular. Yine de Haçlılar disiplinsizlik örnekleri gösterdiler. Filibe (o zamanki Philippopolis şimdiki Plovdiv) şehrini işgal ettiler ve bu şehri tekrar Bizans eline geçirmek için gönderilen 3.000 kişilik Bizans ordusunu yenik düşürdüler. Ayrıca Adrianopolis (Edirne) şehrini yaktılar.

Bizanslıların 1176 Miryokefalon Muharebesi mağlubiyetinden sonra, ancak 1185'te Bizanslılar ve Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı II. Kılıç Arslan arasında imzalanan barış ve ittifak antlaşması ile Anadolu'da durum dengelenmişti. Bizanslılar Alman Haçlı ordusunun topraklarında bulunmasından hoşnutsuzdular ama Alman ordusunun büyüklüğü karşısında direniş gösteremediler. Friedrich ve Alman ordusu 1189 sonbaharında Konstantinopolis'e gelir gelmez bir an önce Boğaz'dan karşıya taşındı.

II. Kılıç Arslan da Friedrich'in Alman Haçlı ordusuyla çatışmadı ve Almanlarla antlaşma yaparak bu ordunun Anadolu'dan Selçuklu ordusunun hücumlarına maruz kalmadan geçişini garantiledi. Alman kaynakları bu ordunun Anadolu'dan geçişi sırasında kimseye buyruk olmayan Türkmenlerin zaman zaman hücumlarına maruz kaldığını bildirirler. Akşehir üzerinden gelen Alman Haçlı ordusu 17 Mayıs'ta Anadolu Selçuklu başkenti olan Konya önlerine vardı. Anlaşma gereğince barış içinde ordunun şehir kenarından geçmesi gerekmekteydi. Fakat imparator Friedrich şehre hücum edip eline geçirmeye karar verdi. Alman tarihçilerine göre Alman Haçlı ordusu Konya önlerine geldiğinde İmparator Friedrich'in Türkmen hücumlarına karşı sabrı tükenmişti ve Türklere karşı bir yaptırım uygulamak istemekteydi. Diğer tarihçiler Haçlılar Konya önüne geldiğinde II. Kılıç Arslan'ın büyük oğlu Kutabeddin Melikşah'in bu durumu kaldıramamış olduğunu ve babasını tutuklattırarak Haçlı ordusuna karşı koymayı denediğini bildirirler. Her nedenle olursa olsun, Friedrich yapılan antlaşmaya aykırı olarak 18 Mayıs 1190'ta (bazı tarihçilere göre bir askeri çatışmadan sonra Kutabeddin'in ordusunun çekilmesini takiben) Konya'yı işgal etti. Ama Friedrich ve ordusu Konya'da ancak 5 gün kaldılar ve sonra şehri terkedip yine yürüyüşe geçtiler.

Haçlıların Göksu Irmağı vadisini takip edip Akdeniz'e inmeleri planlanmıştı. Fakat Alman Haçlı ordusu 10 Haziran 1190'da tam dağlık araziden çıkıp Silifke civarına geldiği zaman İmparator I. Friedrich ordusunun ve korumalarının biraz ilerisinde bulunmaktaydı. I. Friedrich'in Göksu Irmağı içinde boğularak öldüğü gayet açıkça bilinmektedir fakat bunun nedeni değişik şekillerde anlatılmıştır. Bazı tarihçilere göre imparator çok sıcak olan bir günde serinlemek için ırmağa atlamış ve suyun çok soğuk olması dolayısıyla kriz geçirip boğulmuş ya da suyun hızı beklediğinden çok olup bu hızlı su akışına karşı koyamayıp boğulmuştur. Diğer tarihçiler I. Friedrich'in atının sürçtüğünü; imparatorun ırmağa düştüğünü ve çok ağır zırh giydiği için yahut başını bir kayaya çarptığı için suya batıp boğulduğunu bildirirler. Ordu birlikleri ırmak kenarına geldikleri zaman nehir kıyısında I. Friedrich'in ölüsüyle karşılaşmışlardır. Vardan Areveltsi'nin aktarımına göreyse nehir kenarına kamp kuran imparator herkes uyumaktayken iki kişi ile birlikte ırmağa girmiş, su içlerinden birini alıp götürmekteyken imparator yardım etmek istemiş ancak kendisi de suyun akışına karşı koyamayarak boğulmuştur.

18 Haziran 1155 tarihinde taç giydi ve 1190 yılında ölünceye kadar Kutsal Roma imparatoru olarak görev yaptı.  Kızıl sakalından dolayı Barbarossa olarak anılırdı. İmparator olmadan önce İkinci Haçlı Seferi'ne katılmış ve genç yaşta zengin bir askeri deneyim kazanmıştı. 

I. Friedrich (Kutsal Roma imparatoru) evli idi. VI. Heinrich, Svabya Dükü VI. Friedrich adlarında çocukları vardı.

I. Friedrich (Kutsal Roma imparatoru), III. Haçlı Seferi nedeniyle Kudüs’e giderken 10 Haziran 1190 tarihinde Göksu Nehri, Silifke, Mersin’de boğularak 68 yaşında ölmüştür.

I. Friedrich (Kutsal Roma imparatoru)’nun anısına boğulduğu yer civarında Friedrich Barbarossa Anıtı bulunmaktadır.

Friedrich Barbarossa Anıtı, Türkiye'nin Mersin ili Silifke ilçesinde bulanan bir anıt. Kutsal Roma Cermen İmparatoru Friedrich Barbarossa, 3. Haçlı Seferi'nde ordusu ile Filistin'e giderken 10 Haziran 1190 günü Ekşiler köyü yakınlarında Göksu Irmağı'nda boğulmuştur. 1971 yılında Alman Büyükelçiliği tarafından Friedrich Barbarossa'nın boğulduğu yere yaptırılan anıt taş, Silifke-Konya kara yolunun 9. kilometresinde yolun hemen sağ kenarındadır.

Kaynak:Biyografi.info

I. Friedrich (Kutsal Roma imparatoru) için yapılan aramalar

I. Friedrich (Kutsal Roma imparatoru), I. Friedrich (Kutsal Roma imparatoru) biyografi, I. Friedrich (Kutsal Roma imparatoru) hayatı, I. Friedrich (Kutsal Roma imparatoru) özgeçmişi, I. Friedrich (Kutsal Roma imparatoru) hakkında, I. Friedrich (Kutsal Roma imparatoru) doğum yeri, I. Friedrich (Kutsal Roma imparatoru) fotoğraf, I. Friedrich (Kutsal Roma imparatoru) video, I. Friedrich (Kutsal Roma imparatoru) resim, I. Friedrich (Kutsal Roma imparatoru) kimdir?, I. Friedrich (Kutsal Roma imparatoru) kaç yaşında?, I. Friedrich (Kutsal Roma imparatoru) nereli, I. Friedrich (Kutsal Roma imparatoru) memleketi