FB TW PIN NWS
BioRank 6076

Ebu'l Vefa

Doğum tarihi : 10.Haziran.0940 Ölüm tarihi : 01.Temmuz.0998
Ebu'l Vefa kaç yaşında öldü : 58
Kilo & Boy :
Burcu : İkizler
Meslek : Bilim adamı
Ebu'l Vefa doğum yeri : Buzgan, İran
Ölüm yeri : Bağdat

Ebu'l Vefa Biyografisi

Ebu'l Vefa, Matematik ve astronomideki hizmetleriyle ilim tarihinde unutulmazlar arasında yerini almıştır. Onu, gerek klasik ve gerekse modern matematik konularında gördüğümüz birçok trigonometrik kavram, tarif, teorem ve formülleri ilk defa ortaya koyan bir Müslüman bilgin olarak tanıyoruz. Yazdığı eserler, yüzyıllarca hem İslam dünyasında, hem de Avrupa'da kaynak kitaplar olarak kabul edilmiştir.
Ebu'l Vefa el-Buzcani, 10 Haziran 940 tarihinde İran, Buzgan’da doğmuştur. Tam adı 'Ebu el-Vefa Muhammed bin Yahya bin İsmail bin el-Abbas el-Büzcani'dir.

İlim tahsiline amcasının yanında başlamıştır. 959 yılında Bağdat'a gitti ve ölene kadar da orada kaldı. Şerefüddevle'nin sarayında yaptırdığı rasathanede çalışan alimIer arasında yer aldı. Matematik başta olmak üzere, ömrünün büyük kısmını astronomik gözlemler yapmak, eser telif etmek ve ders vermekle geçirdi.

Ebu'l vefa matematik ve özellikle trigonometri üzerinde çalışmalar yaptı. Trigonometrinin altı esas oranı arasındaki trigonometrik ilişkileri ilk defa ortaya koymuştur. Bu oranlar günümüzde aynen kullanılmaktadır. Batlamyus'un ve Diophantus'un eserlerini inceleyip açıklamış, astronomi sahasında ise Ay'ın hareketleri üzerine çalışmalar yapmıştır.

Yıldızların eğimlerinin kesin ve doğru bir şekilde ölçülebilmesi için bir duvar oktantı geliştirdi. başka trigonometri çizelgelerinde hesaplamalar yapmak için gelişmiş metotlar üretti ve küresel trigonometrideki bazı problemlerin çözümü için yeni yöntemler keşfetti.

Ebu'l vefa, 1 Temmuz 998 tarihinde 58 yaşında Bağdat'ta ölmüştür.

Ebu'l Vefa'nın matematik tarihinde ortaya koyduğu ilk trigonometrik özdeşliklerden bazıları şunlardır:
Sin(a+b) = sin (a)cos(b)+cos (a)sin(b)
cos (2a) = 1-2sin² (a)
sin(2a) = 2sin (a)cos(a)

küresel trigonometride sinüs teoremini de aşağıdaki gibi açıklamıştır:
(Sin(A))/(sin (a)) = (sin(B))/(sin (b)) = (sin(C) )/( sin (c))

Ebu'l Vefa, Habeş el Hasib ve El Mervezi gibi önemli matematikçileri izleyerek tanjant ve sekant fonksiyonlarını tanımladı. Sekant kaşifi olarak genellikle Copernicus bilinirse de ünlü bilim tarihçilerinden Monte Candon ve Carra de Vaux'un araştırmaları sonucu bu buluşun Ebu'l Vefa'ya ait olduğu tespit edilmiştir.

Ay üzerindeki bir kratere O'na ithafen Abul Wafa adı verilmiştir.

Kitapları :
- Kitab'ul Kamil: Trigonometri ve astronomiden bahseden meşhur eseridir. Birinci bölümde yıldızların hareketinden önce bilinmesi gereken meseleler, ikinci bölümde yıldızların hareketlerinin incelenmesi, üçüncü bölümde yıldızların hareketlerine arız olan şeyler anlatılmaktadır. Eserin yazma bir nüshası Paris National Kütüphanesi'nde 1138 numarada kayıtlıdır. Eser Sedilot tarafından tercüme edilerek basılmıştır.
- Kitab'un fi Amel-il Mistarati ve'l Pergarvel Gunye
- Kitabab ma Yahtacu-İleyh-İl-Küttab vel Ummal min İlm-il-Hisab
- Kitabün Fahirün bil Hisab
- Kitab'ün fi'l İlmi Hisab'il Musellat
- Kitab'ün fi'l Felek
- Kitab'un Zic-iş Şamil
- Kitab'un fi'l Hendese
- Kitab'ul Medhal ila Aritmetik
- Tefsir-ii Harezmi fi Cebri ve'l Mukabele


Kaynak:Biyografi.info

Ebu'l Vefa için yapılan aramalar

Ebu'l Vefa, Ebu'l Vefa biyografi, Ebu'l Vefa hayatı, Ebu'l Vefa özgeçmişi, Ebu'l Vefa hakkında, Ebu'l Vefa doğum yeri, Ebu'l Vefa fotoğraf, Ebu'l Vefa video, Ebu'l Vefa resim, Ebu'l Vefa kimdir?, Ebu'l Vefa kaç yaşında?, Ebu'l Vefa nereli, Ebu'l Vefa memleketi