FB TW PIN NWS

Müslüman

Müslüman, İslam inancına göre, Allah`a ve Allah`ın birliğine, İslam dininin peygamberi olan Muhammed Bin Abdullah'ın son peygamber olduguna inanan, Allah`ın emirleri ve yasaklarını, Muhammed Bin Abdullah'ın tavsiyelerini uygulayan kişilere denir. Müslüman kelimesi, köken olarak Arapça'dır, "teslim" kelimesinin fâili, yani "teslim olan" anlamına gelmektedir. Müslümanların kutsal kitabı Kuran-ı Kerim'dir.


Bu makalede Müslüman kavramı genel bir biçimde ele alınmıştır. İslam dininin farklı mezheplerinde Müslüman kavramı ve diğer detaylar üzerinde çeşitli farklılıklar bulunmaktadır. Her mezhebin bakış açısını ve anlayışı daha detaylı öğrenmek için o mezhebin makalesine bakınız. Bu makale genel bir çerçeve çizmek amacıyla yazılmıştır.
İslam'ın Esaslari


Kelime-i Şehadet getirmek


Günde beş vakit namaz kılmak


Ramazan ayı boyunca oruç tutmak


Her yıl malının 40'da birini zekat olarak vermek


Ömründe bir defa hacca gitmekİman Esaslari


Allah'ın tek Yaradan olduğuna inanç.


Allah'ın Meleklerine inanç.


Allah'ın Kitaplarına inanç.


Allah'ın Peygamberlerine inanç.


Kıyamet gününe inanç.


Kadere inanç.