FB TW PIN NWS
BioRank 1133

Kazıklı Voyvoda

Doğum tarihi : ??.??.1431 Ölüm tarihi : ??.Aralık.1476
Kazıklı Voyvoda kaç yaşında öldü : 45
Kilo & Boy :
Burcu :
Kazıklı Voyvoda doğum yeri : Sighişoara, Romanya
Ölüm yeri : Bükreş, Romanya

Kazıklı Voyvoda Biyografisi

Voyvoda III. Vlad düşmanlarını, özellikle esir aldığı Osmanlı askerlerini kazıklara çakarak işkenceyle öldürmesiyle tarihe geçmiştir.

Kazıklı Voyvoda, 1431 yılında Romanya'ın Sighişoara bölgesinde doğmuştur. Voyvoda’nın asıl adı III. Vlad Tepeş’dir. Osmanlılar'a yenilen Vlad'ın babası, oğlu III.Vlad’ı kardeşi Radul ile birlikte rehin olarak vermişti. III.Vlad, 1442-1448 yıllarını Osmanlılar'ın elinde rehin olarak 2 yıl Edirne’de 4 yıl da Nif ve Tokat bölgelerinde diğer beylik şehzadeleri ile birlikte geçirdi.

Osmanlılar’a rehin verildiğinde on iki yaşında olan III.Vlad, önceleri Edirne sarayında tutulduğunda burada Şehzade II Mehmed (Fatih Sultan Mehmed) ile birlikte Molla Gürani’nin derslerine katıldı.

Vlad Dracula" isminin kökeni, babası 2. Vlad'ın içinde bulunduğu "Ejderha Kardeşliği" (Order of the Dragon) birliğindeyken ona verilen Vlad "Drakul" yani Ejder Vlad lakabından gelmektedir.

Asıl adı Vlad iken kendi milleti Tepeş (cellat), Macarlar Drakul (şeytan), Osmanlı ise Kazıklı Voyvoda demiştir. Kardeşi Radul ile Osmanlı sarayında eğitim gören bu iki kardeş Şehzade II. Mehmet ile hemen hemen aynı derecede eğitim almışlardır. Hocaları Molla Gürani`den İslam akaidini, matematiği ve mantık bilgisini görmüşlerdir. Osmanlı Devleti’nde aldıkları terbiye ile güçlü bir kumandan olmuşlardır.

Babasının ve abisinin ölümünden sonra Eflak Voyvodası için tek aday kendisi kalmıştı. Osmanlıyı arkasına alan Vlad Dracula, Eflak'ın başına geçmek istedi.

1448 yılında İkinci Kosova Savaşı sonrasında Osmanlı desteğiyle Eflak'ın başına geçme girişiminde bulundu. Fakat kısa bir süre sonra Macaristan tarafından desteklenen Eflak voyvodası II. Vladislav tarafından yenilgiye uğratıldı ve Boğdan'a sürgüne gitti.

Erdel beyi János Hunyadi (Hunyadi Yanoş) 1456 yılında Belgrad şehrini Osmanlı kuşatmasına karşı savunmaya giderken Vlad'ın komutasına güney Erdel'in savunmasını sağlamak için bir ordu verdi. Bu durumdan faydalanan Vlad, Eflak'a bir sefer düzenleyerek II. Vladislav'ı öldürdü ve Osmanlı Devletinin desteği, Fatih Sultan Mehmed’in izni ile III. Vlad adıyla Eflak voyvodası oldu. Bu görevi 1456'dan 1462'ye kadar sürdüren III. Vlad Tepeş düşmanlarını çeşitli yöntemlerle cezalandırdı ve idam etti.

İlk başlarda her şey yolundadır, senelik vergisini zamanında teslim eder ve hiçbir kötü durum teşebbüsünde bulunmaz…

Eflak tahtını sağlamlaştırmak ve güçlü dostluklar kurmak adına Vlad, Macar Kralı Mathias’ı kendi akrabası olan bir soylu ile evlendirmiştir. İlk başlarda gayet güzel giden sadâkat bağları, sonraları bozulmaya başlamıştır. Göstermiş olduğu başarılar ile gururlanan Vlad Osmanlı Devleti’ne ödediği vergileri aksatmaya başlamıştır. Fatih’in Mora ve Karadeniz fetihleriyle uğraştığını bilen Vlad son dönemde vergisini vermemiştir. 1459 yılından itibaren Osmanlı İmparatorluğu'na vergi ödemeyi reddetti ve Macaristan Krallığı'yla ittifak yaptı.

Fatih, Karadeniz fethine gider iken İshak Paşa`yı az bir kuvvet ile Edirne’de bırakmıştır. Bu olaydan istifade eden Vlad isyan bayrağını çekmiştir. Tuna`yı geçip Dobruca’yı ve Kuzey Bulgaristan`ı yağmalamıştır. 1460-1461 yılları arasında Tuna nehrini geçerek Sırbistan'a ve Karadeniz kıyısına kadar ilerledi. Kendi ifadesiyle 23.884 Türk ve Bulgar'ı öldürdü. 20.000 Osmanlı savaş esirini kazığa geçirdi. İshak Paşa, elinde az bir kuvvet olduğundan Vlad`ın peşine düşememiştir. Vlad`ın isyanından sonra yapmış olduğu caniliklerin haddi hesabı yoktur.

Bu gelişmeler karşısında Osmanlı ordusu 1462 yılında padişah Fatih Sultan Mehmed komutasında Eflak voyvodasına karşı sefere çıktı. Veli Mahmud Paşa'nın hatıratına göre çok uzun mesafeler boyunca Osmanlı askerleri içilecek bir damla su bile bulamadı. Sıcak dayanılır gibi değildi. Türk askeri Eflak'ın başkenti Târgovişte'ye ulaştığında Fatih Sultan Mehmed'in gördüğü manzara yaklaşık 5 kilometre boyunca kazıklarla dizili bir alandan geçiyordu.

Alan yaklaşık üç kilometre boyunda bir kilometre enindeydi. Yerde uzun kazıklar dikiliydi. Yaklaşık 20 bin kadar insan erkek, kadın ve çocuk olmak üzere kazığa geçirilmiş durumdaydı. Bu kadar çok insanı kazıkta gören Osmanlı askerinin moralleri bozuldu, aklını kaçıracak duruma geldi.

Osmanlı ordusu 4 Haziran 1462 tarihinde Târgovişte kalesini aldı. Vlad, Fatih Sultan Mehmed'e başarısız bir suikast girişiminde bulunduktan sonra kaçtı. Terk ettiği topraklardaki kuyuları zehirledi, ekinleri yaktı, hayvanları öldürttü. Hapishanelerdeki mahkûmları, cüzzamlı ve vebalıları salarak Türklerin arasına karışmaya teşvik etti.

1462 yılında III. Vlad'ın ordularının yenilmesiyle Eflak yeniden Osmanlı Devleti'ne bağlanmıştı. Vlad, Macaristan'a bağlı bir beylik olan Erdel'e kaçarak Macaristan kralı Matthias Corvinus'tan yardım istedi. Ancak Eflak'taki Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı yeni yönetimi tanımış olan Macaristan, yardım talebini kabul etmedi. Vlad, Matthias Corvinus'un emriyle 1462 yılında tutuklandı ve Budin'e getirildi. Fatih Sultan Mehmed, Kazıklı Voyvoda’nın yerine küçük kardeşi Radul’u yıllık on iki bin duka vergiye bağlayarak Eflak beyliğine getirdi. Radul Osmanlılara sadakatini bozmadı.

Önce hapsedilen Vlad, daha sonra kral ve ailesiyle iyi ilişkiler kurdu. 1474 yılında sürgün dönemi sona erdi. Bu tarihten itibaren Eflak'ı yeniden ele geçirme planları yaptı. 1476 yılında kuzeni Stefan Cel Mare (Büyük Stefan) ile birlikte Eflak'a döndü ve voyvoda ilan edildi. Aynı yıl 300 askeriyle birlikte yeniden Osmanlı ordusu askerlerinden Mihaloğlu Ali Bey akıncıları Aralık 1476’da Vlad’ı Bükreş yakınlarındaki Balteni’de ani bir baskınla yakaladı ve başını kesti. Öldürülen III. Vlad'ın kesilen başı öldürüldüğünü ispat etmek için İstanbul'a Fatih Sultan Mehmed'e gönderildi.

Vlad'ın bir vampir olduğu rivayeti Almanya, Macaristan ve Rusya'da yayıldı. Buna rağmen Romen halkı onu bir kahraman olarak görmeye devam etti.

Kazıklı Voyvoda, III. Vlad düşmanlarını, özellikle esir aldığı Osmanlı askerlerini kazıklara çakarak işkenceyle öldürmesiyle tarihe geçmiştir.

Kazıklı Voyvoda, Aralık 1476 tarihinde Bükreş, Romanya’da 45 yaşında ölmüştür.

Hüküm süresi boyunca birçok vahşete imza atmış olan Vlad, kan dökücülüğü sebebiyle vampir olarak efsaneleşmiş ve filmlere konu olmuştur.

Kaynak:Biyografi.info

Kazıklı Voyvoda için yapılan aramalar

Kazıklı Voyvoda, Kazıklı Voyvoda biyografi, Kazıklı Voyvoda hayatı, Kazıklı Voyvoda özgeçmişi, Kazıklı Voyvoda hakkında, Kazıklı Voyvoda doğum yeri, Kazıklı Voyvoda fotoğraf, Kazıklı Voyvoda video, Kazıklı Voyvoda resim, Kazıklı Voyvoda kimdir?, Kazıklı Voyvoda kaç yaşında?, Kazıklı Voyvoda nereli, Kazıklı Voyvoda memleketi