FB TW PIN NWS
BioRank 3419

II. Ramses

Doğum tarihi : -
II. Ramses kaç yaşında : -
Kilo & Boy :
Burcu :
II. Ramses doğum yeri : Teb, Mısır

II. Ramses Biyografisi

II. Ramses Doğumu : M.Ö. 1302 Teb, Mısır
Ölümü : M.Ö. 1213 Pi-Ramesses, Mısır
Devlet başkanı, Firavun

Eski Mısır'da, 19. Hanedan firavunlarından biridir. MÖ 1279 yılından, MÖ 1213 yılına kadar hüküm sürmüştür.

II. Ramses, Milatan önce 1302 yılında Mısır’ın Teb şehrinde doğmuştur. 89 yıl yaşayıp Milatan önce 1213 yılında ölmüştür. Eski Mısır'da, 19. Hanedan firavunlarından biridir. Babası Yeni krallık döneminin 19. Hanedanının 2. Firavunu I. Seti olup annesinin adı Tuya’dır.

II. Ramses, 14 yaşındayken babası I. Seti tarafından veliahtı olarak seçildi. Babası I. Seti MÖ 1279 yılında ölünce 23 yaşında Firavun olarak başa geçti. MÖ 1279 yılından, MÖ 1213 yılına kadar hüküm sürmüştür. II. Ramses, 66 yıllık hükümdarlık süresi ile, Antik Mısır tarihinde en uzun süre tahtta kalan ikinci hükümdardı ve Rameses, Ramesses, Büyük Ramses gibi farklı isimlerle biliniyordu.

Hükümdarlığın ilk yıllarında Aşağı Nubia’ya (Sudan) yapılan altın arama seferlerinin düzenli ve yeterli su gereksinimini karşılamak üzere çölde büyük bir kuyu açtırdı. Suriye ve Filistin’deki Mısır egemenliğinin sürdürülmesi bakımından stratejik önemi olan Nil deltasında Per Ramesse adıyla bilinen büyük bir krallık yerleşimi yaptırdı.

II. Ramses, Krallık Çocukları olarak bilinen bir kurum kurmuştur ve burada 110'a yakın çocuğu olduğu tahmin edilmektedir. Bu çocuklar arasında, evlendiği iki kızı Bintanath ve Meritamen, kralın ilk oğlu Amun-her-khepeshef, ikinci oğlu Kha-em-waset, Sethkaneth ve kraldan sonra onun yerine geçen 13. oğlu Merenptah bulunmaktadır.

II. Ramses, 15 yaşında henüz firavun değil iken 13 yaşındaki ilk eşi Nefertari ile evlendi. Nefertari'nin en az dört oğlu ve iki kızı olmuştur. Meritamon adında kızı ile babası olduğu halde II. Ramses evlendi. Isetnofret adlı eşinden olan Bintanath adlı kızı ile de evlenmiştir.

Nefertari, Isetnofret, Maathorneferure, Meritamen, Bintanath, Nebettawy, Henutmire ve Mat-Hor adlarında eşleri oldu. Ramses'in hükumdarlığı boyunca yaklaşık olarak kırk sekiz ile elli arasında oğlu olmuştu.

28 yaşında iken Milatan önce 1274 yılında Hitit Krallığı ile Yeni Mısır Krallığı arasında yapılan Kadeş savaşında savaşın kesin bir galibi olmadı. Savaşın sonunda Hititler ve Mısır arasında tarihin ilk yazılı antlaşması olarak sayılan Kadeş Antlaşması imzalandı ve iki devlet uzun süreli bir barış dönemine girdi. 1270 yılında da Hitit kralının kızı Mat-Hor ile evlendi. Kadeş Anlaşması kil üzerine Hitit dilinde yazılmış bir örneği İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde bulunmaktadır.

II. Ramses’in görkemli Ebu Simbel Tapınağı

Ramses'in hayatında yaptığı şehir ve tapınaklar da çok önemli bir yer tutmaktadır. Kurduğu Per-Ramses şehri ülkenin yeni başkenti olmuştur. Yaptığı en önemli tapınak ise Kraliçe Nefertari'ye adadığı Ebu Simbel'deki dağın içine oyulmuş büyük tapınaktır. Diğer birçok firavunun yapılarının tersine II. Ramses'in inşa ettirmiş olduğu birçok yapı ve tapınak günümüze kadar başarıyla korunmuştur. Bunlara örnek olarak Ebu Simbel tapınağı ve eski Per-Ramses şehrinde yer alan Ramesseum tapınağı örnek verilebilir. Per-Ramses demek Ramses'in kenti demektir. Per-Ramses'in eski adı Avaris'tir.

II. Ramses, ihtiyarladığında yerini ilk oğlu Kha'ya bıraktı ancak Kha 60 yaşına geldiğinde ölünce taht 13. Oğlu Merenptah'a kalmıştır.

II. Ramses mumyası

II. Ramses, Milatan önce Mısır’da Nil deltasında yaptırdığı kendi adı ile anılan Pi-Ramesses şehrinde 89 yaşında M.Ö. 1213 yılında ölmüştür. Mumyası Kahire Müzesi’nde saklanmaktadır.

II. Ramses, birçok tarihçiye göre, İsrail oğullarına eziyet eden ve Musa peygamber ile mücadele eden firavun. Musa, asası ile Kızıl Denizi ikiye bölüp açılan yoldan kölelerle geçerken, onları kovalayan Ramses ve adamları denizin kapanması ile boğulmuş.

Kaynak:Biyografi.info

II. Ramses için yapılan aramalar

II. Ramses, II. Ramses biyografi, II. Ramses hayatı, II. Ramses özgeçmişi, II. Ramses hakkında, II. Ramses doğum yeri, II. Ramses fotoğraf, II. Ramses video, II. Ramses resim, II. Ramses kimdir?, II. Ramses kaç yaşında?, II. Ramses nereli, II. Ramses memleketi