FB TW PIN NWS
BioRank 6749

Davut Paşa

Doğum tarihi : - Ölüm tarihi : 20.Ekim.1498
Davut Paşa kaç yaşında öldü : -
Kilo & Boy :
Burcu :
Meslek : Asker, Sadrazam
Davut Paşa doğum yeri :
Ölüm yeri : Dimetoka, Yunanistan

Davut Paşa Biyografisi

II. Bayezid zamanında 1483-1497 yılları arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Arnavut kökenli olan Davut Paşa, çocuk yaşta devşirme olarak saraya alınıp Enderun’da yetiştirildi. Bir süre sancakbeyliği yaptı. Fatih Sultan Mehmed Han döneminde Anadolu Beylerbeyi görevine getirildi.

Davut Paşa, Kara Davut veya Derviş Davut olarak da bilinmektedir.

Davut Paşa, Anadolu Beylerbeyi görevi yaptığı sırada 1472 yılında Konya Valisi Şehzade Mustafa ile Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın yeğeni Yusufça Mirza arasındaki savaşta şehzadenin yanında bulundu. 11 Ağustos 1473 tarihinde yine Osmanlılarla Akkoyunlular arasındaki Otlukbeli savaşında öncü güçlere komuta etti.

1477'de yapılan Tuna Boyu seferine katıldı ve top mermisiyle yaralandı. Aynı yıl Rumeli Beylerbeyliğine tayin edildi. 1478 yılında da, Fatih Sultan Mehmed’in Boğdan ve Macaristan seferlerine Anadolu beylerbeyi olarak katılan Davut Paşa, aynı yıl 1478’de, başarısızlığı nedeniyle görevinden alınan Süleyman Paşa’nın yerine Rumeli Beylerbeyliği’ne atandı.

Fatih Sultan Mehmed’in 1478 yılında Arnavutluk seferi ve 1478-1479 yılları arasında İşkodra kuşatmasına katıldı. Top dökümhaneleri yaptırıp, ağır gülleler ve yakıcı maddeler atan toplar döktürerek İşkodra’nın düşmesini kolaylaştırıp Gölbaşı, Dergos ve Leş kalelerini ele geçirdi.

Davut Paşa; Fatih Sultan Mehmed 3 Mayıs 1481'de vefat edince Amasya'dan gelen oğlu II. Bayezid 20 Mayıs 1481'de tahta geçtikten sonra 1482 yılında vezirliğe yükseldi. 1483 yılında İshak Paşa’nın yerine sadrazam oldu. Aralıksız 14 yıl II. Bayezid’in sadrazamlığını yürüttü. Bu süre içinde iki sefere katıldı. 1487 yılında Rumeli ve Anadolu güçlerinden oluşan ordusuyla Memlûkler üzerine yürüyen Davut Paşa, Memlûkler’in geriye çekilmeleri üzerine Adana ve Tarsus’u ele geçirdi. Ardından Memlûkler’le işbirliği yapan Karaman beyi Turgutoğlu Mehmud Bey üzerine yürüdü.

Davut Paşa, ikinci kez, 1492 yılında II. Bayezid’le birlikte Arnavutluk seferine çıktı. Bu seferde güney Arnavutluk ve Epir’e ilerleyip Tepedelen’i ele geçirerek Arnavutluk güçlerini bozguna uğrattı.

Davut Paşa, 8 Mart 1497 tarihinde Akkoyunlu hanedanından Göde Ahmed Bey’in İstanbul’dan İran’a kaçırılmasındaki ihmali nedeniyle sadrazamlıktan azledilerek Yunanistan'da Dimetoka’ya gönderildi.

Davut Paşa, 20 Ekim 1498 tarihinde Yunanistan'da bir ilçe olan Dimetoka’da ölmüştür.

Davut Paşa’nın cenazesi İstanbul’a getirilerek kendi adını taşıyan caminin türbesine defnedildi. İstanbul’da kendi adını taşıyan semtte 1485’te yaptırmış olduğu cami, imaret, medrese ve çeşmesi vardır.

Kaynak:Biyografi.info

Davut Paşa için yapılan aramalar

Davut Paşa, Davut Paşa biyografi, Davut Paşa hayatı, Davut Paşa özgeçmişi, Davut Paşa hakkında, Davut Paşa doğum yeri, Davut Paşa fotoğraf, Davut Paşa video, Davut Paşa resim, Davut Paşa kimdir?, Davut Paşa kaç yaşında?, Davut Paşa nereli, Davut Paşa memleketi