FB TW PIN NWS
BioRank 4412

Baltacı Mehmet Paşa

Doğum tarihi : ??.??.1662 Ölüm tarihi : ??.Temmuz.1712
Baltacı Mehmet Paşa kaç yaşında öldü : 50
Kilo & Boy :
Burcu :
Meslek : Asker
Baltacı Mehmet Paşa doğum yeri : Osmancık, Çorum
Ölüm yeri : Limni, Yunanistan

Baltacı Mehmet Paşa Biyografisi

Rusya Çarlığı ile Osmanlı Devleti arasında yapılan Prut Savaşı sırasında, Rus çarı I. Petro’nun müstakbel eşi I. Katerina ile görüştüğü ileri sürülmektedir.

Baltacı Mehmet Paşa, 1662 yılında Bugün Çorum’a bağlı bir kaza olan Osmancık’da doğmuştur. Genç yaşta ilim merakıyla Trablus, Tunus ve Cezayir’e kadar gitti. Daha sonra İstanbul’a döndü ve akrabalarından Hacı Sefer Ağa vasıtasıyla saraya intisap etti. Burada sırasıyla baltacılık, yazıcılık ve müezzinlik gibi görevlerde bulundu. Bu sırada Şehzade Ahmed ile de yakın münasebet kurdu.

Baltacı Mehmet Paşa, 1703 Edirne Vak’ası sırasında âsilerle yakın ilişkilerde bulundu ve Sultan III. Ahmet’in cülusu hususunda büyük gayret gösterdi. III. Ahmet tahta geçtiği zaman padişaha olan yakınlığı dolayısıyla süratle yükseleceğini ümit ettiyse de Sadrazam Morali Damad Hasan Paşa, Baltacı Mehmet Paşa’yı kendisine rakip gördüğünden onu uzun süre terfi ettirmedi. Bir ara birinci mîrâhur’luğa tayin edildiyse de az sonra Trablus ve Halep taraflarına tahsildar olarak gönderilmek suretiyle saraydan uzaklaştırıldı. Ancak Kalaylıkoz Ahmed Paşa’nın sadâreti döneminde İstanbul’a dönebildi ve 6 Kasım 1704 tarihinde vezâretle kaptan-ı derya oldu.

Bu sırada Kalaylıkoz Ahmed Paşa’nın sadâretten azline sebep olan birtakım tertiplere girişti ve sonunda sadârete geçmeyi başardı. Bu ilk sadrazamlığı sırasında kendisine taraftar olanları iş başına getirmekten başka önemli bir iş yapamadan azledildi. Daha sonra 1707 yılında Erzurum valiliğine ve Sakız muhafızlığına tayin edildi. 21 Ocak 1709 tarihinde Halep valisi olan Baltacı Mehmet Paşa, 18 Ağustos 1710 tarihinde Köprülüzâde Nûman Paşa’nın yerine ikinci defa sadrazamlığa getirildi. Bu sırada ilk iş olarak İsveç Kralı XII. Carl’ın (Demirbaş Karl) Osmanlı topraklarına ilticası ile gelişme gösteren Osmanlı-Rus münasebetleriyle meşgul oldu. Hemen ardından, Osmanlı Devleti’nin kuzey sınırlarına tecavüz eden Ruslar’a karşı yapılacak Prut Seferi’ne serdâr-i ekrem olarak tayin edildi.

Sefer hazırlıkları tamamlandıktan sonra 9 Nisan 1711’de İstanbul’dan ordusuyla ayrılan Baltacı Mehmet Paşa, 18 Temmuz 1711 günü Prut nehri bataklıkları civarında Rus kuvvetleriyle karşılaştı. Dört gün kadar devam eden ve tarihte Prut Savaşı adıyla anılan bu muharebe sırasında Rus ordusunun kuşatma altında ve çaresizlik içinde kalması üzerine Rus Çarı I. Petro müstakbel eşi I. Katerina ile Osmanlılar’ın her istediğini yerine getirecek bir barış teklifinde bulundu. Baltacı Mehmet Paşa’nın da uygun görmesi üzerine iki taraf arasında 22 Temmuz 1711’de bir antlaşma yapıldı.

Antlaşmanın imzalanmasından III. Ahmet de memnun olmuş ve kendisini İstanbul’a çağırmıştı. Ancak Baltacı ile I. Katerina arasında bir ilişki kurulduğuna dair söylentiler çıkarıldı ve ordusunu muhasaradan kurtaran Çar I. Petro’nun vaad ettiği hususları yerine getirmemesi, sadrazama karşı İstanbul’da bir muhalefet grubunun oluşmasına sebep oldu.

Gerçekten antlaşmanın neticesini alabilme hususunda ağır davranan Baltacı Mehmet Paşa’nın bu tutumu İstanbul’da yanlış yorumlara yol açmıştı. Nihayet III. Ahmet’in emriyle Eylül 1711’de Edirne’ye gelen ve 20 Kasım 1711’de sadâret mührü kendisinden alınan Baltacı Mehmet Paşa Aralık 1711’de kalebent olarak Midilli’ye sürüldü. Temmuz 1712’de de Limni adasına gönderildi. Aynı yılın eylülünde orada öldü. Kabri Niyâzî-i Mısrî’nin medfun bulunduğu hazîrededir. Bir oğlu ile Fatma adında bir kızı vardı.

Vefat ettiğinde yaşı elliyi geçmiş bulunan Mehmed Paşa, mizaç bakımından hırslı ve devlet işlerinde entrikaya meyilli, devlet idaresinde fazla kabiliyeti olmayan bir kimse idi.

Baltacı Mehmet Paşa, Temmuz 1712 tarihinde Limni, Yunanistan’da 50 yaşında ölmüştür.

Kaynak:Biyografi.info

Baltacı Mehmet Paşa için yapılan aramalar

Baltacı Mehmet Paşa, Baltacı Mehmet Paşa biyografi, Baltacı Mehmet Paşa hayatı, Baltacı Mehmet Paşa özgeçmişi, Baltacı Mehmet Paşa hakkında, Baltacı Mehmet Paşa doğum yeri, Baltacı Mehmet Paşa fotoğraf, Baltacı Mehmet Paşa video, Baltacı Mehmet Paşa resim, Baltacı Mehmet Paşa kimdir?, Baltacı Mehmet Paşa kaç yaşında?, Baltacı Mehmet Paşa nereli, Baltacı Mehmet Paşa memleketi