FB TW PIN NWS

Kemal Derviş: 'Gelir dağılımı bozukluğu gittikçe derinleşiyor”'

2006-12-23
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanı Kemal Derviş dünya çapında gelir dağılımı bozukluğunun giderek derinleşmekte olduğuna dikkat çekti.

Derviş, BM'de düzenlediği basın toplantısında, BM'nin Binyıl Kalkınma Hedefleri, dünyada ekonomik büyüme ve küreselleşme ile ilgili konularda değerlendirmelerde bulundu.

Binyıl kalkınma hedeflerine 2015 yılına dek ulaşılması konusunda umutlu olup olmadığı sorusu üzerine, genel olarak bu hedeflere ulaşmada büyük ilerleme kaydedildiğini ileri süren Derviş, ülkelerin söz konusu hedefleri yakalama hızlarına bakıldığında ise bu hızın beklenenden çok daha düşük olduğunu vurguladı.

Bir soru üzerine, Türkiye'nin bu konuda iyi şekilde ilerlediğin belirten Derviş ''Ancak kadın-erkek eşitliği ve doğum sonrası anne ölümleri gibi konularda hala biraz gerideyiz" dedi.

Derviş, dünyadaki genel ekonomik duruma baktığında ise küresel ekonomideki büyümeye karşın zengin ile yoksul ülkeler arasındaki uçurumun ve ülkeler içindeki gelir adaletsizliğin artmaya devam ettiğini belirtti.

Kemal Derviş, 2005 yılı değerlerine bakıldığında dünyanın 10 en zengin ülkesinin, dünyanın en yoksul 10 ülkesinden 50 kat daha zengin olduğunu belirterek, bu oranın 1820 yılında yalnızca 3 kat olduğunu vurguladı.

BM Kalkınma Programı Başkanı Kemal Derviş, New York'taki basın toplantısında, Türkiye'nin AB üyeliği konusundaki soruları da yanıtladı.

'AB üyeliği eşit şartlarda olmalı'

Türkiye'nin üyeliğini desteklediğini belirten Derviş, bunun eşit şartlarda olması gerektiğini kaydetti.

Yabancı bir gazetecinin Türkiye'nin AB'ye üyelik zamanının gelip gelmediğini sorması üzerine, Kemal Derviş, şu anki görevi gereği bu konularla ilgili yorum yapmasının uygun olmayacağını belirtti; ancak yine de soruya genel bir yanıt verdi.

Müslüman dünya ile Batı arasındaki ilişkinin bugünün dünyasında sadece güvenlik açısından değil, kalkınma konuları açısından da en önemli konulardan birini oluşturduğunu söyleyen Kemal Derviş, AB ile Türkiye arasında çok eskiye dayanan ilişkilerin yalnızca AB ile Türkiye'yi ilgilendiren bir mesele olmadığını, bunun küresel etkileri olduğunu vurguladı.

Dolayısıyla bu meselenin hallediliş biçiminin de yine küresel etkileri olacağını ifade eden Derviş, iki tarafın da bu gerçeği göz önünde bulundurması gerektiğini kaydetti.

Kemal Derviş bunun dünyadaki barış ve istikrara, ayrıca medeniyetlerin buluşmasına katkıda bulunacağını vurguladı ve ''Evet, Türkiye ile AB'nin eşit şartlarda bütünleşmesinden yanayım" diye konuştu.