FB TW PIN NWS

Sünni

Sünnilik, İslam mezhepleri içindeki en geniş dini grubu oluşturur.


Sunni müslümanlar İslam inancı içindeki en geniş grubu oluşturur. Ahl ul-Sunna (Arapça: أهل السنة) veya Ahl ul-Sunna wa-l-Jama'ah (Arapça: أهل السنة والجماعة) geleneği takip edenler anlamına gelmektedir. Buradaki gelenekten kasıt Hz.Muhammed'in "Sünnet" denilen söz ve icraatlarıdır.