FB TW GG PIN NWS

Rakursi

Rakursi

Sanat Terimi Olarak Rakursi:
Nesnelere üstten yandan veya alttan bakış açısına göre oluşan ve nesneyi kısa veya daha uzun, büyük gösteren görünüş, Öndeki bölümlerin büyük, uzaklaşan bölümlerin ise daha kısa ve dar görünmesi.

Resim sanatında tek bir figürün ya da nesnenin, derinlik duygusu verecek şekilde betimlenmesi anlamına gelen terimdir. Kısaltımda, betimlenen nesneye ya da figüre belli bir uzaklıktan ya da alışılmadık bir açıdan bakıldığında ortaya çıkan biçimbozmalar yumuşatılarak tuvale aktarılmasıdır.

Örnek verecek olursak; yatan bir figürün ayak ucundan bakıldığında, ayaklar olduğundan büyük, baş da küçük görünür. Konuya Örnek: Sanat tarihinde kısaltımın en iyi bilinen örneği Andrea Mantegna’nın Ölü İsa adlı kompozisyonudur.“Ölü İsa” adlı tablosu.Arkeoloji Terimi Olarak Rakursi:
Bir nesnenin perspektif kurallarına uygun olarak kısaltılarak gösterilmesi. Örneğin bir resimde tuval yüzeyine dik olarak yerleştirilmiş herhangi bir nesne bu yöntemle verilir.