FB TW PIN NWS

Peru

Güney Amerika'nın batısında, Kuzey Pasifik Okyanusu kıyısında, Şili ile Ekvator arasında yer alır.


Coğrafi konumu: 10 00 Güney enlemi, 76 10 Batı boylamı



Haritadaki konumu: Güney Amerika



Yüzölçümü: 1,285,220 km²



Sınırları: toplam: 5,536 km



Sınır komşuları: Bolivya 900 km, Brezilya 1,560 km, Şili 160 km, Kolombiya 1,496 km, Ekvator 1,420 km



Kıyı şeridi: 2,414 km



İklimi: Doğuda tropikal, batıda kuru çöl iklimi hakimdir, Andlarda ılımandan çok soğuğa iklim değişikliği görülür.



Arazi yapısı: Batıda kıyı ovaları, orta kısımlarda yüksek ve engebeli Andlar, doğuda Amazon Ormanları yer alır.



Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Pasifik Okyanusu 0 m



En yüksek noktası: Nevado Huascaran 6,768 m



Doğal kaynakları: Bakır, gümüş, altın, petrol, kereste, balık, demir, kömür, fosfat, potas, hidro enerji



Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %3



Daimi ekinler: %0



Otlaklar: %21



Ormanlık arazi: %66



Diğer: %10 (1993 verileri)



Sulanan arazi: 12,800 km² (1993 verileri)



Doğal afetler: Deprem, su baskınları, heyelanlar, volkanik aktivite.