FB TW PIN NWS

Necatibey Eğitim Fakültesi

Necatibey Eğitim Fakültesi

1910 yılında Karesi Dârü'l Muallîmini olarak açılan okul, değişik binalarda hizmet verdikten sonra; Nisan 1932'de yatılı öğretmen okulu olarak tasarlanıp yapılan yeni binaya taşınmış ve bu tarihten, 1928 yılbaşında ölen T.C.'nin ilk Milli Eğitim Bakanlarından Mustafa Necati Bey'in anısına okulun adı Necati Bey Öğretmen Okulu olarak konmuştur.

1944-1945 yıllarında ortaöğretime öğretmen yetiştirmek amacıyla Necati Bey Eğitim Enstitüsü olarak iki yıllık eğitim veren yüksek öğrenim kurumuna dönüştürülmüştür. 1968-1969 yıllarında 3 yıllık, 1978-1979 öğretim yılında ise 4 yıllık lisans statüsüne geçilmiştir.

Kurum, 1980-1981 yılında Yüksek Öğretmen Okulları kurumu bünyesine katılmıştır. 20 Temmuz 1982 yılında Necatibey Eğitim Fakültesi adı ile Uludağ Üniversitesi bünyesine katılan Kurum, 1992 yılında Balıkesir Üniversitesi'nin kurulması ile Balıkesir Üniversitesi çatısı altında hizmetine devam etmektedir.

Fakültede fizik, kimya, biyoloji, fen bilgisi ve bilgisayar laboratuvarları bulunmaktadır. Ayrıca fakülte yerleşkesinin içinde açık otopark, halı saha, basketbol sahası ve tenis kortları bulunmaktadır. Fakülte alanı içerisinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu da bulunmaktadır.

Fakülte il merkezindeki merkez yerleşkesinde kalacak olan tek fakülte olarak tarihi binasında, Türk Milli Eğitimi'ne nitelikli öğretmen yetiştirme etkinliklerini yürütmektedir.

2010-2011 eğitim yılında fakültenin tüm binalarındaki laboratuvar ve dersliklerin yanı sıra dış cephe modernize edilmiştir.

Fakülte birimlerinden olan Türk Dili ve Edebiyatı Eğitim bölümü %1'lik kısımdan öğrenci alır.

Alt birimleri
İlköğretim Bölümü
Sınıf Öğretmenliği
Fen ve Teknoloji öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Okul Öncesi Eğitimi
Türkçe Eğitimi Bölümü
Türkçe Öğretmenliği Programı
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü
Matematik Öğretmenliği
Fizik Öğretmenliği
Kimya Öğretmenliği
Biyoloji Öğretmenliği
Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Müzik Öğretmenliği
Resim-İş Eğitimi Öğretmenliği
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
İngilizce Öğretmenliği

İletişim
Posta adresi: Necatibey Eğitim Fakültesi Dinkçiler Mah. Soma Cad. 10100 - BALIKESİR
TEL: (0266) 241 27 62
FAX: (0266) 249 50 05