FB TW PIN NWS

Katolik

Katolik Katolik Kilisesi'ne bağlı olan ya da bu mezhepten olan kişi. Papa'nın otoritesini kabul etmiş olan Uniat Kiliseler'in mensupları.


Yunanca katholikos (evrensel)'dan türetilmiş bir sözcüktür.


Diğer adı Roma Katolik Kilisesi olup, Hristiyan dünyasının en büyük ve en köklü mezhebidir. İsa'nın ilk havarilerinden Petrus tarafından kurulduğuna inanılmaktadır. Ancak, Protestan mezhebi Roma Kilisesi'nin Petrus tarafından kurulduğu inancını reddeder.