FB TW PIN NWS

İtilaf Devletleri

İtilaf Devletleri

İtilaf Devletleri (Anlaşma Devletleri, Müttefikler)

I. Dünya Savaşı sırasında savaşa katılan devletler İtilaf Devletleri ve İttifak Devletleri olarak ikiye ayrılmıştı. Sanayileşmesi ve sömürgecilik anlayışı üst düzey olan İngiltere İtilaf Devletlerinin lideri, süper güç olma hedefindeki Almanya ise İttifak Devletlerinin lideri konumundaydı.

Başlangıçta Britanya İmparatorluğu, Fransa ve Rusya'dan oluşan savaş bloku. İtilaf Devletleri I. Dünya Savaşı'nda Almanya'nın önderliğindeki İttifak Devletleri grubuna karşı savaştı.

Savaş başladıktan sonra Sırbistan, Yunanistan, Romanya, Japonya, Brezilya ve ABD İtilaf Devletlerine katılırken Bulgaristan ile Osmanlı İmparatorluğu da İttifak Devletlerine katıldı.

İtalya önceleri İttifak Devletleri grubunun içerisindeydi fakat 1915'te İtilaf Devletleri'nin yanında savaşa girdi (1915 yılı İtalya'nın savaşa dahil olduğu yıldır ve İttifak Devletleri'nin saflarında asla savaşmamıştır). Savaşın ilerleyen safhalarında ABD İtilaf Devletleri'ne katıldı. Rusya 1917 İhtilali'nden sonra İtilaf Devletleri grubundan ayrılarak savaştan çekildi. Savaş sırasında yeni katılımlarla İtilaf Devletleri grubu genişledi. İtilaf Devletleri I. Dünya Savaşı'ndan galip olarak çıktı ve yenilen İttifak Devletleri'nin topraklarını kısmen işgal etti.İtilaf Devletleri'nin askeri kuvvetleri
(1914-1918 yılları arasında kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri ve yardımcı kuvvetlerin de olduğu farklı askerlerin tahmini toplam sayısıdır. Normal zamanda ordular çok daha küçüktür. Rakamların yalnızca bir kısmı savaşan askerlerdir.)

Rus İmparatorluğu: 13,000,000 asker
Britanya İmparatorluğu: 9,904,700 asker
Avustralya: 300,000 asker [2]
Kanada: 619,636 asker [3]
Hindistan: 161,000 asker
Yeni Zelanda: 100,000 asker
Fransa: 8,410,000 asker
İtalya: 5,615,000 asker
ABD: 4,355,000 asker
Romanya: 756,000 asker
Sırbistan: 708,300 asker
Yunanistan: 351,000 asker
Belçika: 298,000 asker
Portekiz: 100,000 asker
Karadağ: 50,000 asker
San Marino: 80 asker
Toplam: 42,569,516 asker