FB TW PIN NWS

GATA

GATA

Gülhane Askerî Tıp Akademisi (GATA), Abdülhamit II tarafından 1898 yılında İstanbul'da Gülhane Seririyat Hastanesi olarak kurulmuş olup günümüzde Ankara, Etlik, Keçiören'de Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak devam etmektedir.

Tarihçe
Hastane ilk olarak "Gülhane Seririyat Hastanesi" adı ile Padişah Abdülhamit II'in doğum günü olan 30 Aralık 1898 tarihinde törenle açılmış, "Gülhane" adıyla kurulduktan hemen sonra Tıbbiye-i Şahane'den mezun olan asker hekimler bölükteki görev yerlerine gitmeden önce Haydarpaşa Askerî Hastanesi yerine burada bir yıl pratik eğitimine başlamışlardır.

Cumhuriyetin ilanı öncesi
1908’de II. Meşrutiyet'in ilan edilmesinden sonra tıp konularında yapılmak istenen reform girişimleri sonucu askerî ve sivil tıp okulları birleştirilmiş ve 1909’da kurulan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine Gülhane öğretim üyelerinin on bir kişilik önemli bir kısmı da transfer olmuştur. 1914 yılında ise Gülhane'deki askerî hekimlik eğitimleri artırılmış, Gülhane Seririyat Hastanesi ismi değiştirilerek "Gülhane Tatbikat-ı Askeriye Tatbikat Mektebi ve Seririyatı" olmuştur. Gülhane Seririyat Hastanesindeki modern eğitim ve öğretim nedeniyle, burada yetişen asker hekimler Balkan Savaşı, I. Dünya Savaşı ve Türk Kurtuluş Savaşı yıllarında ordu içinde başarılı görevler yapmışlardır.

Cumhuriyetin ilanı sonrası
Türkiye'nin II. Dünya Savaşı'na girme ihtimali üzerine, askerî okulların ve Gülhane'nin İstanbul'dan Ankara'ya taşınmasına karar verilmiş ve 21 Temmuz 1941'de, İstanbul'dan 28 vagonluk bir katara sığdırılan tüm eşya ve personel, Sirkeci'den Cebeci Merkez Hastanesi'ne nakledilmiştir.

2016 yılına kadar Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı olan GATA, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sağlık bilimleri alanında askerî personel yetiştiren bir komutanlıktı. 15 Temmuz askerî darbe girişiminden sonra 31 Temmuz 2016 tarihinde çıkarılan kanun hükmünde kararname ile sağlık birimleri ile birlikte Sağlık Bakanlığına bağlanmıştır ve adı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak değiştirilmiştir. GATA'ya bağlı olan yükseköğretim birimleri ise Sağlık Bilimleri Üniversitesine devredilmiştir.

Yerleşim
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığı ve bağlı birimleri Ankara, İstanbul ve Eskişehir'de bulunmaktaydı. Eylül 2016 tarihine kadar bağlı birimleri;
Ankara
GATA Komutanlığı Karargâhı
Gülhane Askerî Tıp Fakültesi ve Eğitim Hastanesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Araştırma Geliştirme Merkezi
Biyomedikal Mühendislik Merkezi
Diş Hekimliği Bilimleri Merkezi
Eczacılık Bilimleri Merkezi
Hava ve Uzay Hekimliği Merkezi
Yüksek Lisans Doktora Planlama ve Koordinasyon Merkezi
Hemşirelik Yüksek Okulu
Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu
TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi
İstanbul
Haydarpaşa Eğitim Hastanesi
Eskişehir
Hava ve Uzay Hekimliği Merkezi