FB TW PIN NWS

Türk Silahlı Kuvvetleri

Mustafa Kemal ATATÜRK’ün "Yurtta Barış, Dünya’da Barış" ilkesine bağlı kalarak, ulusun bağımsızlığı ve onuru, tehdit ve tehlike altına girdiğinde faaliyete bulunmaya yönelik bir kurum olan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yaptırım gücünü, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'ndan almaktadır. Dünyanın en büyük 10 ordusu içinde kabul edilen TSK’da hizmetli sayısı 514,850'dir.Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (DzKK) ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı (HvKK) gibi ana komutanlık birimlerinden oluşan Genelkurmay Başkanlığı’na, barış zamanında bağlı olan Jandarma Genel Komutanlığı (JGnK) ve Sahil Güvenlik Komutanlığı (SGK) gibi alt komutanlıklar savaş zamanında, Kara ve Deniz Kuvvetleri komutası altına girer.


4 Ordu, 10 Kolordu, 2 Mekanize Piyade Tümeni ve 2 Tümen Karargahı, 1 Piyade Tümeni ve 1 Eğitim Tümeni, 14 Mekanize Piyade Tugayı, 14 Zırhlı Tugay, 12 Piyade / İç Güvenlik Tugayı, 5 Komando Tugayı ve, 5 Eğitim Tugayı'ndan meydana gelen Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki bu birlikler, Ordu, Lojistik Komutanlık, Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) olarak teşkilatlandırılmıştır.


Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki, 13 Denizaltı, 21 Fırkateyn, 22 Mayın Avlama/Tarama ve Dökücü Gemisi, 21 Güdümlü Mermili Hücumbot, 52 Çıkarma Gemisi/Aracı, 23 Deniz Karakol Uçağı/Helikopteri ve 1 Amfibi Deniz Piyade Tugayı; Donanma Komutanlığı, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı ve Güney Deniz Saha Komutanlığı ile Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı olarak teşkilatlandırılmıştır.


Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın bünyesindeki, 19 Muharip Filo, 2 Keşif Filosu, 5 Eğitim Filosu, 6 Ulaştırma Filosu, 1 Tanker Filosu ve 8 SAM Filosu ise; Taktik Hava Kuvveti Komutanlığı, Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı, Tanker Filo Komutanlığı ile Hava Eğitim Komutanlığı ve Lojistik Komutanlık şeklinde teşkilatlandırılmıştır.


Aynı anda 4 farklı konumda, Tabur seviyesindeki birliklerle Barışı Destekleme Harekatı’na dahil olabilecek olanak ve donanıma sahip olan Türk Silahlı Kuvvetleri, 50 bin kişiye yakın bir kolorduyu, çok kısa bir süre zarfında, ortak bir harekat için görevlendirebilir, 5-6 Taburluk bir gücü, gece ve gündüz havadan hücum indirmesiyle, uzak mesafelerdeki hedeflere, kısa sürede ulaştırabilecek olanağa sahiptir. Amerika Birleşik Devletleri’nden sonra en fazla F-16 savaş uçağına sahip olan Türk Hava Kuvvetleriaynı zamanda, ABD’den sonra gece harekat yapabilan tek Hava Kuvveti’dir.


2007 verileriyle halihazırdaki asker sayısı 1,043,550 olan ve Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın %5.3’lük bölümü ayrılan TSK’nın, yıllık askeri harcamaları 20 milyar Amerikan Dolar’ını bulmaktadır.


Görev ve yetkileri, Anayasa ve yasalarla belirlenmiş olan Türk Silahlı Kuvvetleri, yeni güvenlik sorunlarına ve krizlere uygun şekilde reaksiyon göstermek, iç ve dış tehdit ve risklere karşı ülkenin güvenliğini sağlayabilmek ve belirsizliklere karşı hazır olmak için; caydırıcılık, güvenlik/harekat ortamının şekillendirilmesi, doğal afet yardım harekatı ve iç güvenlik harekatı, savaş dışı harekat, barışı destekleme harekatı, kriz Yönetimi, sınırlı güç kullanımı ve konvansiyonel savaş gibi çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır.


Terörizm, irticai faaliyetler, uzun menzilli füzeler ve kitle imha silahlarının yayılması, bölgesel çatışmalar gibi ana güvenlik kaygılarına karşı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin temel savunma politikası, jeopolitik ve jeostratejik önemi dolayısıyla, global ve yerel dengelerin henüz tam olarak oluşmadığı Balkanlar, Kafkasya ve Orta Doğu'nun göbeğinde konumlanmış Türkiye'nin toprak bütünlüğünü, ulusal egemenliğini ve hayati çıkarlarını korumak ve muhafaza etmek esaslarına dayanmaktadır.


Bu şartları yerine getirmeyi amaçlayan TSK’nın başlıca hedefleri, bölgesinde bir güç ve denge unsuru olmak, bölge barış ve güvenliğine katkıda bulunmak, ülkelerle iş birliği, yakınlaşma ve olumlu ilişkiler geliştirmek için girişimlerde bulunmaktır.


18 Şubat 1952’de Türkiye’nin NATO’ya katılmasının ardından bünyesinde modernleşme çalışmaları başlatan Türk Silahlı Kuvvetleri, 1980'li yılların sonunda yeniden yapılanma sürecine girdi.


Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, yeniden yapılanmasında ülke için oluşabilecek iç ve dış tehditlerin önlenmesi ve terörle mücadele hedeflerinin yanı sıra, barışı destekleme, doğal afetlerde yardım, kriz yönetiminin desteklenmesi, insani yardım, göçü önleme gibi çeşitli harekat türlerini gerçekleştirme de yer alır.


Bu görevleri gerçekleştirebilmek için Türk Silahlı Kuvvetleri’nde, çok amaçlı elastiki birliklerin teşkil edilmesine, sayısal fazlalık yerine gelişmiş teknoloji ürünü silah ve sistemlere sahip olunmasına, bu silah ve sistemlerin etkinliğini artıracak komuta-kontrol, erken ihbar ikaz, elektronik savaş, gelişmiş mühimmat, her hava şartlarında harekat imkan ve kabiliyetine sahip olunmasına önem ve öncelik verilmektedir.


Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komutanı, Genelkurmay Başkanı’dır. Savaşta Başkomutanlık görevini Cumhurbaşkanı adına üstlenen, TSK’ya komuta eden, savaşa hazırlanmasında personel, harekat, haber alma, eğitim-öğretim, teşkilat, lojistik hizmet ilkeleri ve programları sorumlulukları olan Genelkurmay tüm bunların yanı sıra, NATO ve diğer ülkeler ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin askeri ilişkilerini de yönlendirmekle görevlidir. Genelkurmayda, genel eğitim almış subayların yanı sıra özel eğitim almış subaylar da bulunur. Genelkurmay’da görevli subaylara kurmay heyeti adı verilir. Bu subaylar komutanın askeri politikayı oluşturmasına yardımcı olurken, bu politikanın ve komutanın emirlerinin diğer birimlere aktarılmasını sağlarlar.