FB TW PIN NWS

FBI

FBI

Federal Soruşturma Bürosu, kısaca FBI, Amerika Birleşik Devletleri'nin iç istihbarat ve güvenlik gücüdür. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin başlıca Federal kolluk kuvveti organizasyonudur. ABD Adalet Bakanlığı yetki alanı altında çalışır.

Kurucusu: Charles Joseph Bonaparte
Genel merkezi: Washington DC, ABD
Kuruluş tarihi: 26 Temmuz 1908, Amerika Birleşik Devletleri

Federal Soruşturma Bürosu (İngilizce: Federal Bureau of Investigation), kısaca FBI, Amerika Birleşik Devletleri'nin iç istihbarat ve güvenlik gücüdür. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin başlıca Federal kolluk kuvveti organizasyonudur. ABD Adalet Bakanlığı yetki alanı altında çalışır. FBI şu anda ABD İstihbarat Topluluğu'nun (U.S. Intelligence Community) üyelerinden biridir ve Adalet Bakanı'na (Attorney General) ve Ulusal İstihbarat Direktörü'ne (Director of National Intelligence) bildirim yapar. ABD'nin bir terörle mücadele, karşı casusluk ve suç araştırma organizasyonu olan FBI'ın tam 200 kategoriden fazla federal suç üstünde yargılama yetkisi vardır.

FBI'ın birçok özelliği eşsiz olsa da, ulusal güvenlik üzerindeki etkinlikleri İngiltere'nin MI5 ve Rusya'nın FSB organizasyonları ile kıyaslanabilir. Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) aksine, FBI, ABD'nin başlıca iç güvenliği ile ilgilenir. ABD'nin büyük şehirlerinde yapılanmış 56 adet saha ofisi ve 400'den fazla yerel bölgede binaları vardır.

FBI, 1908'de Soruşturma Bürosu (Bureau of Investigation (BOI)) adıyla kuruldu. Organizasyonun adı 1935'te Federal Soruşturma Bürosu olarak değiştirildi. FBI'ın ana binasının ismi John Edgar Hoover Building'dir ve Washington DC'de yer alır.

Görevleri
ABD'yi terör saldırılardan korumak
ABD'yi yabancı istihbarat operasyonlarından ve casusluktan korumak
ABD'yi siber-tabanlı ve yüksek teknoloji suçlardan korumak
Yolsuzluğun tüm seviyeleri ile mücadele etmek
Medeni hakları korumak
Tüm ülke içi/ülke dışı suç organizasyonları ve kurumlarına karşı mücadele etmek
Büyük beyaz-yaka suçlara karşı mücadele etmek
Önemli şiddet suçlarını araştırmak ve sonlandırmak
Federal, eyalete bağlı, yerel ve uluslararası partnerlere yardımcı olmak
Başarılı görevler yapabilmek için artan teknolojiyi takip etmek ve FBI'a entegre etmek

Organizasyon Yapısı
Federal Soruşturma Bürosu, 6 ana şube ve Direktör'ün Ofisi (Office of the Director) olarak ayrılmıştır. Direktör'ün Ofisi daha çok FBI yönetimi ile ilgilenmektedir.

FBI İstihbarat Şubesi
FBI Ulusal Güvenlik Şubesi
FBI Kriminal, Siber, Müdahale ve Hizmetler Şubesi
FBI Fen ve Teknoloji Şubesi
FBI Bilgi ve Teknoloji Şubesi
FBI İnsan Kaynakları Şubesi

Rütbe sıralaması
Denemelik Ajan
Özel Ajan
Kıdemli Özel Ajan
Denetleyici Özel Ajan
Yardımcı Sorumlu Özel Ajan (ASAC)
Sorumlu Özel Ajan (SAC)

FBI Yönetimi
Asistan Direktör Yardımcısı
Asistan Direktör
Yönetici Asistan Direktör Yardımcısı
Yönetici Asistan Direktör
Yardımcı Direktör Yardımcısı
Personel Şefi Yardımcısı
Personel Şefi ve Direktör'ün Özel Danışmanı
Yardımcı Direktör
Direktör

Personel
31 Aralık 2009'da FBI toplam 33,953 personele sahiptir. Bu sayıya, 13,412 özel ajan dışında 20,420 yardımcı profesyonel, yani istihbarat analistleri, dil uzmanları, bilim insanları, bilgi teknoloji uzmanları ve diğer personel dahildir.

Silahlar
Bir FBI özel ajanında Glock 22 tabanca veya Glock 23 .40 S&W kalibre bulunur. Eğer ilk yeterlilik testlerini geçemezler ise, bir sonraki testi desteklemek için Glock 17 veya Glock 19 tabanca alırlar.