FB TW PIN NWS

Ekim Devrimi

1917 yılında, I. Dünya Savaşı sırasında Rusya'da gerçekleşen ve dünyadaki ilk sosyalist yönetimin oluştuğu devrimdir. Devrimden önce çarlar tarafından yönetilen ve nisbeten geri kalmış bir ülke olan Rusya, 1904 yılında Japonya ile girdiği savaşta yenilgiye uğradı. Bu yenilginin ardından ülkede başlayan grev ve 1905 Devrimi de başarısızlığa uğradı. I. Dünya Savaşı sırasında orduya alınan köylüler ve işçilerin durumu, savaşın sonlarına doğru daha da kötüleşmeye başladı.

1917 yılına gelindiğinde Rusya savaşı neredeyse kaybetmişti ve halk bu gidişe bir son vermek için aynı yılın Mart ayında ayaklanarak, Çar II. Nikolay'ı tahttan indirdi. Aleksandr Kerenski başkanlığında kurulan yeni hükümet halkın desteğini almayı başaramadı. Kerenski hükümeti müttefik ülkelerin de desteği ile savaşı sürdürmeye çalışmaktaydı. Bu sıralarda işçiler bir çok farklı kentte "Sovyet" adı verilen yönetim birimleri oluşturmaya başladılar. Bu birimlerin büyük bir bölümü Vladimir Ilyich Lenin önderliğindeki Bolşevikler tarafından yönetilmekteydi. Bolşevikler, Ekim 1917 tarihinde, bugün adı Leningrad olan Petrograd'da düzenledikleri bir ayaklanma ile iktidarı ele geçirdiler. Böylece dünya tarihinde çok önemli bir yere sahip olan "Ekim Devrimi" gerçekleşmiş oldu.