FB TW PIN NWS

Devlet Planlama Teşkilatı

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Türkiye'nin ekonomik kalkınmasını hızlandırmak için 1960 yılında kurulmuştur, Başbakana bağlı bir kuruluştur. DPT, devletin ekonomik, sosyal kültürel amaçlarının belirlenmesinde hükümete danışmanlık yapar. Hükümetçe belirlenen amaçları gerçekleştirmek için kalkınma planları ve yıllık planlar hazırlar.