FB TW PIN NWS

Çukurova

Çukurova, çöküntü alanlarında Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin getirdiği alüvyonların yığılması ile oluşmuş Türkiye’nin en büyük delta ovasıdır. Ovaya aynı zamanda Adana ovası da denir.

Adana Ovasında; Ceyhan Ovası, Yüreğir Ovası, Misis Ovası, Yumurtalık Ovası bulunmaktadır.


Bölümün batısında bulunan Taşeli platosunun yüzeyi kireç taşlarından (kalker) oluşmuştur. Bu sebeple burada kireç taşlarının çözünmesi sonucu oluşmuş karstik şekiller meydana gelmiştir. Başlıcaları; Cennet-Cehennem obrukları, Dilek kuyu mağarası, yedi uyuyanlar mağarası gibi.


Bölümün en gelişmiş ili Adana'dır. Adana aynı zamanda Türkiye'nin 4. büyük kentidir. Adana ;Tarım, sanayi,ticaret ve eğitim kentidir.


Bölümün en önemli ticaret merkezleri Adana ve Mersin'dir. Mersin'de yer alan Mersin Serbest Ticaret Bölgesi ve Mersin Limanı ile BOTAŞ Limanı, Ceyhan-Yumurtalık Serbest Bölgesi bölüm ticaretinde önemli paya sahiptir.