FB TW PIN NWS

Tarihte yolculuk : 1839

  • 23 Mart 1839OK sözcüğü ("oll korrect") Boston Morning Post gazetesinde ilk kez kayıtlara geçti.
  • 13 Nisan 1839El Salvador bağımsızlığını ilan etti.
  • 13 Nisan 1839El Salvador bağımsızlığını ilan etti.
  • 14 Haziran 1839Jandarma Teşkilatı kuruldu. Teşkilatın ilk nizamnamesi olan Asakir-i Zaptiye Nizamnamesi yürürlüğe konuldu.
  • 1 Temmuz 1839Padişah II. Mahmut öldü; yerine Sultan I. Abdülmecit geçti.
  • 3 Kasım 1839"Gülhane Hattı Hümayunu"nun açıklanmasıyla Tanzimat Devri başladı.