FB TW GG PIN NWS

Tarihte yolculuk : 1648

  • 30 Ocak 1648Hollanda ile İspanya arasında Münster Antlaşması imzalandı ve Sekiz Yıl Savaşları sona erdi.
  • 7 Ağustos 1648Sultan I. İbrahim'in halli sonrasında,7 yaşındaki IV. Mehmet tahta çıkarıldı.