FB TW PIN NWS

Tarihte yolculuk : 1074

  • 10 Şubat 1074Divânu Lügati't-Türk; Türk kültürünün ilk Türkçe dilinde yazılan sözlük eseri, Kaşgarlı Mahmut tarafından yazımı sona erdi. (25 Ocak 1072'te başladı.)