FB TW PIN NWS

İstanbul'da Yaşam Kültürü Sempozyumu başladı

2006-11-10
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen "İstanbul'da Yaşam Kültürü Sempozyumu", Nişantaşı The Sofa Hotel’de 9 Kasım Perşembe günü başladı.

11 Kasım'a kadar sürecek olan sempozyumun açılışında; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mimar Kadir Topbaş, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Tanıl Küçük ve İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Şakir Eczacıbaşı birer konuşma yaptılar.

Eczacıbaşı, sempozyumun açış konuşmasında: "İstanbul'daki yaşamın gerçekleri konusunda pek az şey bilmemiz, günlük uğraşılarımızdan ötürü evimizin, işyerimizin, alışveriş yaptığımız merkezlerin bulunduğu yörelerin pek dışına çıkamamamızdan ileri geliyor. Kaçımız son yıllarda Sinan'ın önde gelen yapıtlarından Mihrimah Camisi'ne, dünyanın en önemli müzelerinden Arkeoloji Müzesi'ne, Bakırcılar Çarşısı'na, Rami'ye, Kocamustafapaşa'ya, hatta Çamlıca'ya gitmiştir?" dedi. Şakir Eczacıbaşı'nın açış konuşmasının tamamını okumak için tıklayın.

İzlemek isteyen herkese açık ve ücretsiz olarak gerçekleşen İstanbul'da Yaşam Kültürü Sempozyumu, 2010 yılında Avrupa Kültür Başkenti ünvanını alacak olan İstanbul'u çok yakından ilgilendiren bir proje olacak. Sempozyumda bir yandan aldığı göçlerin, öte yandan küreselleşmenin ve Avrupa Birliği'ne uyum sürecinin etkileri altında kalan İstanbul'un sürekli değişen yaşam kültürü tartışılacak.

Avrupa Kültür Başkenti kavramı içinde kültür ve sanat projelerinin yanı sıra sosyal ve kentsel dönüşüm projeleri de alıyor. İstanbul'da Yaşam Kültürü Sempozyumu, 2010 yılının Avrupa Kültür Başkenti İstanbul için projeler üretilirken son kırk yıldır kentin farklı alanlarına yansıyan İstanbul'un yaşam kültüründeki değişimi anlamaya çalışmak ve sorunlu alanları irdelemek amacıyla düzenleniyor. Sempozyumda ele alınan konular derinlemesine bir araştırmanın ürünü olmak yerine yeni araştırmalara, incelemelere yol açabilmeyi ve İstanbul'la ilgili projelerin üretim sürecinde yol gösterici olabilmeyi amaçlıyor.

İstanbul'da Yaşam Kültürü Sempozyumu, şu başlıklarla oturuma açılıyor:

"Kent ve Yaşam", "Göç ve Kültür", "Dil, Eğitim ve Gençlik", "Medya", "Sanat Etkinlikleri", "Müzik", "Mutfak Kültürü", "Tarihsel Miras ve Müzecilik" ve "Finans Dünyasının Yaşam Kültürüne Etkileri".

Prof.Dr. Metin Sözen, Nail Güreli, Doğan Hızlan, Nuri Çolakoğlu, Şakir Eczacıbaşı, Ersu Pekin, Yavuz Baydar, Aydın Boysan, Prof.Dr. Vahdettin Engin ve Dr. Öztin Akgüç'ün başkanlıklarında gerçekleşecek oturumlara konuşmacı olarak katılacak isimler arasında:

Prof. Dr. Ruşen Keleş, Y.Mimar Oktay Ekinci, Prof. Dr. Ayşe Öncü, Emre Aköz, Yusuf Çotuksöken, Necdet Sakaoğlu, Prof. Dr. Özcan Köknel, Altan Öymen, Ferhat Boratav, Genco Erkal, Atilla Dorsay, Prof. Hüsamettin Koçan, Aydın Büke, Prof. Dr. Cem Behar, Süleyman Şenel, Naim Dilmener, Ahmet Örs, Prof. Dr. Artun Ünsal, Prof. Dr. Ufuk Esin, Dr. Haluk Dursun, Dr. Serhan Ada, Prof. Dr. Kenan Mortan ve Dr. Rüşdü Saraçoğlu bulunuyor.

İstanbul’da Yaşam Kültürü Sempozyumu
The Sofa Hotel
Teşvikiye Caddesi 123, Nişantaşı
Tel: (212) 368 18 18