FB TW PIN NWS

Z kuşağı

Z kuşağı

1945-1964arası nesil,Boomers Kuşağı
1965-1980 arası nesil, X kuşağı,
1980-1999 arası nesil, Y kuşağı
1995-2003 arası nesil, Milenyum Kuşağı olarak adlandırılıyor.
2000'den sonra teknoloji ve yeni nesil uygulamalar odaklı yetişen yeni nesil ise Z kuşağı olarak adlandırılıyor.

Milenyum çağının getirdiği imkânlar, teknoloji ve yeni nesil uygulamalar, hızlı öğrenen, özgüveni yüksek, bağımsız hareket edebilen Z kuşağını doğurdu. Hızlı gelişen ve gelişim döneminin ilerisinde davranışlar sergileyen bu neslin çocukları, zaman zaman çevresi ve ailesiyle uyum sorunları yaşayabiliyor. İşte merak edilen Z Kuşağı nedir ve Z Kuşağı özellikleri nelerdir gibi soruların yanıtları.

Z KUŞAĞI NEDİR?
2000'den sonrası doğanları kapsayan Z kuşağı, yaklaşık 18 milyon kişilik bir kitleyi ifade ediyor. Teknolojiden steril bir hayat yaşayan X kuşağı ardından gelen Y kuşağı, bilgisayar ve teknolojiye henüz yeni alışıyorken Z kuşağı tüm hızıyla teknolojiye ve değişime adapte oldu. Hayatlarının "ilk gençlik" döneminde olan bu kitle, her an bir değişim ve devinim içinde. Kullandıkları teknolojik cihazların yanında giyim ve beslenme alışkanlıkları da bir X ve Y kuşağı ile çatışmalar oluşturuyor.

Z KUŞAĞININ GENEL ÖZELLİKLERİ
Psikolojik ve zihinsel açıdan hızlı gelişim gösterirler.
Ekip çalışmasına yatkın değillerdir.
Sosyal statüye ve eğitime önem verirler.
Bilgiye ve değişime açıktırlar.
Arkadaş edinmede zorlanırlar; içe dönüktürler.
Lükse ve teknolojiye önem verirler.
Ne istedikleri konusunda kendilerinden emindirler.
İmkansız kavramına uzaktırlar.
Özgüvenleri yüksektir.
Bağımsızlığa önem verirler.
İletişim kurmak için sosyal mecraları tercih ederler.
Ailelerinin korumacı tavırları vardır.
Analitik düşünme becerileri gelişmiştir.

Z KUŞAĞININ ÖNEM VERDİĞİ VE ÖNEM VERMEDİĞİ ŞEYLER
Z kuşağı, eğitime, öznelliğe, ifade özgürlüğüne, bilgiye ve hoşgörüye önem verir.
Klasik sosyal hayata, meslekler, emek gerektiren işler, ekip çalışmaları, sabit kurallar ve hayal gücünü engelleyen ortamlar, Z kuşağının değer vermediği şeylerdir.

Z KUŞAĞININ DEĞER ALGILARI
Z kuşağının değer algısı somut kavramlara dayanır. Bu durum yaşam tarzlarına da büyük oranda yansır. iyi bir eğitim ve özgürlüğün çok önemli olduğu Z kuşağının değer algılarında duygusal bağlar çok ön planda değildir.

Z kuşağı, klişe ve standart kavramları reddediyor. Standart meslekler ve basmakalıp kurallar onlara çok uzak kavramlar. Teknolojiye çok ilgili olmaları, onlara zihinlerini teknik olarak kullanmayı öğretiyor. Onlar dikkat çekmek için genel geçer değer yargılarına bağlanmak değil; kendilerine has özelliklerini ön plana çıkarmak demektir.

Z'DEN ÖNCEKİ KUŞAKLAR
Boomers Kuşağı (1945-1964): Bu kuşak hayatını çalışmaya adamış, işkolik nesildir. En önemli amaçları yeni nesillere önemli bir şeyler bırakabilmektir.

X Kuşağı (1965-1976): Teknoloji ile ileri yaşlarda tanışmış olan bu nesil, iş yaşamı ve sosyal hayat arasında dengeli bir hayat sürmüştür.

Y Kuşağı (1977-1994): Teknolojiye ayak uyduran Y kuşağı bireysel ve sonuç odaklı bir yaşam tarzı sergiliyor.
Milenyum Kuşağı (1995-2003): Z kuşağı ile Y kulağı arasında ara nesil konumunda olan Milenyum kuşağı, kişisel özellikler olarak Z kuşağına çok yakındır.