FB TW PIN NWS

SS

SS

SS (tam ad: Schutzstaffel, Türkçe: Koruma Timi), önceleri Adolf Hitler'in kişisel muhafızlığını yapmak üzere kurulan birliklerdir. İlk kurulduğunda, polis görevi yapan silahlı parti militanlarından oluşuyordu. Toplama kampları kurulup, Heinrich Himmler tarafından bunların yönetiminden SS sorumlu tutulunca iki ana gruba ayrıldı.

Bunların ilki, Waffen-SS (Silahlı SS) örgütüydü, bu örgüt artık askerî bir yapı almıştı. Ordudan geçmiş subaylar tarafından yönetiliyordu. 1942 yılından sonra askerlik yükümlüsü gençler de burada görev yapmaya başladığı için “parti muhafızı” vasfını kaybetti, normal birliklerden bir farkı kalmadı.

Diğer bölüm ise, Allgemeine-SS (Genel SS). Bu örgüt bir çeşit polis görevi yaptı. SS'lerin soykırım suçu işledikleri iddia edilen bölümü Allgemeine-SS’tir. Bunların subayları genelde ordu kökenli değildi.

Nazi terörünün önemli bir aracı, Adolf Hitler ve diğer parti liderleri için özel muhafız birliği olarak kurulan Koruyucu Takım ya da SS’di (Schutzstaffel). Siyah gömlekli SS üyeleri, yardımcı polis gücü ve daha sonraları toplama kampı muhafızları olarak da hizmet gören, daha küçük, üst düzey bir grubu oluşturuyordu. Sonunda Fırtına Birlikleri’ni (SA) önem açısından gölgede bırakan SS, 1934’ten sonra Nazi partisinin özel ordusu hâline geldi.

SS lideri Heinrich Himmler normal (partiye ait olmayan) polis güçlerini terör aracına da dönüştürdü. Güçlü bir Gizli Devlet Polisi’nin (Geheime Staatspolizei) ya da Gestapo’nun oluşmasında katkısı oldu. Bu üniformasız polisler, siyasi muhalifleri ve Nazi rejiminin yasaları ile politikalarına boyun eğmeyi reddedenleri belirlemek ve tutuklamak için tüm Almanya’da insafsız ve zalim yöntemler kullandı.

Adolf Hitler’in iktidara gelişinden sonraki aylarda, SA ve Gestapo ajanları kapı kapı dolaşarak Adolf Hitler'e düşman olanları aradı. Sosyalistler, Komünistler, sendika liderleri ve Nazi partisi aleyhine konuşan diğerleri tutuklandı ve bazıları öldürüldü. 1933 yılının ortalarında, Nazi partisi tek siyasi parti hâline geldi ve örgütlü rejim muhaliflerinin hemen hemen tümü ortadan kaldırıldı. Demokrasi Almanya’da ölmüştü.

SA ve SS de dâhil, birçok farklı grup Almanya’nın her yerinde boş ambarlarda, fabrikalarda ve diğer yerlerde yüzlerce geçici "kamp" kurarak, siyasi muhalifleri mahkemeye çıkarmadan ve zalimce koşullar altında buralarda tuttu. Bu kamplardan biri, 20 Mart 1933’te Dachau’da, I. Dünya Savaşı’nda kullanılmış ve daha sonra terk edilmiş bir mühimmat fabrikasında kuruldu. Güneybatı Almanya’da Münih yakınlarında olan Dachau, büyük bir SS kampı sistemi için "örnek" toplama kampı oldu.

Adolf Hitler, Almanya şansölyesi olarak atanmasının henüz bir ayını doldurmadan, Nazi partisi organlarının yardımcı polis olarak görev yapması talimatını verdi. Önceleri Hitler'in muhafızları olan SS ve Nazi partisinin sokak savaşçıları ya da Fırtına Birlikleri olan SA, şimdi resmî polis yetkilerine sahip olmuştu. Böylece Nazi partisinin Alman toplumu üzerindeki gücü daha da arttı.

Reichstag (Alman Parlamentosu) 27 Şubat 1933’te yandıktan sonra çıkarılan acil bir kararnameyle polise neredeyse sınırsız tutuklama yetkisi verildi. Bu yetki, "koruyucu gözaltı" olarak biliniyordu. Ulusal Sosyalist terminolojisinde, koruyucu gözaltı muhtemel rejim muhaliflerinin, mahkemeye çıkarılmadan ya da yasal işlemlere tâbi tutulmadan tutuklanması anlamına geliyordu. Koruyucu gözaltı mahkûmları normal hapishane sisteminde değil, toplama kamplarında hapsediliyordu. Bu kamplar başlangıçta Fırtına Birlikleri (SA) tarafından oluşturuldu, daha sonra da SS (Nazi devletinin üst düzey muhafızları) liderinin münhasır yetkisi altına girdi.

Güney Almanya’da Münih yakınlarındaki Dachau kampı Naziler tarafından kurulan ilk toplama kamplarından biriydi. SS lideri Heinrich Himmler 20 Mart 1933’te kampın açıldığını duyurdu. 22 Mart’ta ilk mahkûmlar buraya vardı. Bunlar çoğunlukla Komünistler ve Sosyalistlerdi. Dachau, 1933’ten 1945’e kadar faaliyette kalan tek kamptı.

Adolf Hitler, SS lideri Heinrich Himmler’i tüm Alman polis birimlerinin lideri olarak atadı. Tüm polis güçleri artık merkezî hâle getirilmişti. Gestapo (Alman gizli devlet polisi) Heinrich Himmler'in kontrolüne girdi. Devletin güvenliğinden sorumlu olarak, bireyleri toplama kamplarına gönderme yetkisine sahipti. Gestapo üyeleri genellikle aynı zamanda SS üyesiydi.