FB TW PIN NWS

Paraguay

Paraguay Cumhuriyeti Güney Amerika'da bir ülkedir.


Denize kıyısı olmayan Paraguay, güneyi ile güneybatısında Arjantin, kuzeyi ile kuzeydoğusunda Brezilya, kuzeybatısında ise Bolivya ile çevrelenmiştir.


Paraguay adı, Guarani dilindeki "para" ("bu yaka") ile "guay" ("ırmak") sözcüklerinin birleşiminden gelir. Her ne kadar Guarani'ler "Paraguay" adını Asuncion için kullanmışlarsa da, bölgeyi elegeçiren Avrupalılar (İspanyollar), bu adı, bütün bölgeyi tanımlamak için kullanmışlardır.