FB TW PIN NWS

Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi

National-sozialistische Deutsche Arbeiterpartei (tr:Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi), 1933 ile 1945 yılları arasında Almanya'yı yönetmiş olan siyasi partidir.


Partinin ideolojisi ayrımcı, ırkçı ve katı bir çalışma disiplinine dayanıyordu.Almanya 'yı 1933 ve 1945 yılları arasında bu ideoloji ile yönettiler.Üstün olduğunu ileri sürdükleri beyaz Alman ırkının tüm dünyaya hakim olması için saldırgan ve yayılmacı bir politika izlediler.


Nazilerin içinde en çok ünlenen Nasyonal Sosyalist Partinin başkanı ve 3.Reich'ın faşist diktatörü Adolf Hitler ' dir.İronik bir biçimde, Aryan olarak tanımladığı beyaz İskandinav ırka ait Antropometrik ölçütlere kendisi de uymuyordu.


Nasyonal Sosyalist Partiye bağlılıkları ile bilinen özel bir askeri birlik olan SS (Schutzstaffel ) birliği, farklı ırklara mensup oldukları ve bozuk gen taşıdıkları gerekçesi ile yüzbinlerce insanın ölümüne neden oldular.Müttefikler tarafından yenilgiye uğratıldıkları 1945 yılına kadar iktidarda kaldılar.