FB TW PIN NWS

Maltepe Üniversitesi

Maltepe Üniversitesi

"Anaokulundan Üniversiteye" savsözüyle Üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Şimşek tarafından 1991 yılında Marmara Eğitim Kurumları, 1996 yılında İstanbul Marmara Eğitim Vakfı (İMEV) ve 1997 yılında da Maltepe Üniversitesi kurulmuştur. 4282 sayılı ve 9 Temmuz 1997 tarihli kanunla kurulan ve 2547 sayılı kanunun vakıf ve yükseköğretim kurumlarına ilişkin yasa ve yönetmelik hükümlerine tabi bir kamu tüzel kişiliği olan Maltepe Üniversitesi, 1997-1998 akademik yılında ek kontenjandan öğrenci alarak öğretime başlamıştır.

Maltepe Üniversitesinin bağlı olduğu İMEV, özellikle eğitim, sağlık, çevre, kültür, sanat ve sosyal alanlarda kapsamlı hizmetler vererek vakıf geleneğini kapsamlı bir biçimde sürdürmektedir.

Maltepe Üniversitesi, 1997 yılında İstanbul'da kurulan vakıf üniversitesidir. 9 Fakülte, 1 Konservatuvar, 1 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 3 Yüksekokul ve 1 Meslek Yüksekokulu ile eğitim-öğretim vermektedir.

Akademik yapı
Fakülteler
Eğitim Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İletişim Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Tıp Fakültesi

Konservatuvar

Enstitü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Yüksekokullar
Hemşirelik Yüksekokulu
Meslek Yüksekokulu
Yabancı Diller Yüksekokulu

Rektörlüğe Bağlı Bölümler
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü
Bilişim Bölümü
Türk Dili Bölümü
Genel Eğitim Dersleri Koordinatörlüğü

Araştırma Merkezleri
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi
Çevre ve Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi
Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Girişimcilik ve İş Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi
İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kanser ve Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezi
Mezunlarla İletişim ve Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi
Sağlık Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi
Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezi
Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Marmara Eğitim Köyü
Marmara Eğitim Köyü, 2002 yılında İMEV başta olmak üzere Marmara Eğitim Kurumları’nı bir araya toplamak amacıyla, çam ormanlarının arasında 1000 dönüm açık, 300 dönüm kapalı alanda kuruldu. Yerleşkede Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi, Konservatuvar, Hemşirelik Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu ile Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü bir arada bulunuyor. Kampüs alanında ayrıca 8 bin kişilik Marmara Açıkhava Tiyatrosu, 4 bin metrekarelik film ve televizyon platosu yer alıyor.

Doğa ile yaşamı bütünleştiren Marmara Eğitim Köyü Öğrenci Evleri, olanakları ile gençleri daha sağlıklı, daha dinamik, daha verimli kılmakta ve Akademik Birimlere olan yakınlığıyla avantaj sağlamaktadır.

Tıp Fakültesi Uygulama Hastanesi
Tıp Fakültesi Uygulama Hastanesi, Maltepe Feyzullah Caddesinde hizmet vermektedir.

Dış ilişkileri
Kafkasya Üniversiteler Birliği'nin üyesidir.

Marmara Eğitim Köyü, 2002 yılında İMEV başta olmak üzere Marmara Eğitim Kurumlarını bir araya toplamak amacıyla, çam ormanlarının arasında 1000 dönüm açık, 300 dönüm kapalı alanda kurulmuştur. Maltepe Üniversitesinin de içinde yer aldığı bu yerleşkede Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi, Konservatuvar, Hemşirelik Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokuluyla, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bulunmaktadır. Adı geçen Akademik Birimlerde önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programları yürütülmekte; araştırma ve uygulama merkezlerinde de çok sayıda çalışma yapılmaktadır. Temel Tıp Bilimleri eğitimini Marmara Eğitim Köyündeki Tıp Fakültesinde tamamlayan öğrenciler, daha sonra eğitimlerine, Maltepe merkezdeki Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde devam etmektedirler. Üniversitemizde, özetle, 9 fakülte, konservatuvar, 1 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 3 yüksekokul ve bir meslek yüksekokuluyla eğitim-öğretim hizmeti verilmekte; bilimsel araştırma ve yayınlarla Türk ve dünya bilimine katkıda bulunmaya çalışılmaktadır. Kampus alanında ayrıca 8000 kişilik Marmara Açıkhava Tiyatrosunun yanı sıra 2000 metrekarelik iki film ve televizyon platosu yer almaktadır.

Üniversitemizin eğitim ilkeleri; " Düşüncede özgür, eğitimde çağdaş, bilimde evrensel" savsözünde özetlenmiştir. Ana hedefimiz; Cumhuriyetin temel ilkelerini özümsemiş, Atatürkçü, laik, demokrasinin tüm kurallarına uyan, etkin, akılcı, düşünen, okuyan, araştıran, üreten, dünya gençliği ile her alanda yarışabilen, çağdaş ve aydın gençleri Türkiye'nin geleceğine hazırlamaktır.

Maltepe Üniversitesi uluslararasılaşmaya büyük önem vermektedir. Bu bağlamdaki ilk atılımlar, 2000’li yılların başında hayata geçirilmiş, 2004’te Erasmus Beyannamesi, 2007’de Genişletilmiş Erasmus Beyannamesi alınmış ve ülkemiz üniversitelerinin uluslararasılaşma konusunda attığı her adımda Maltepe Üniversitesi de her zaman ilkler arasında yer almıştır. Bu amaçla, öğrenci ve öğretim üyesi değişimi yapılmakta, ortak araştırma ve bilimsel çalışmalar için dünyadaki saygın üniversitelerle güçlü bağlantılar kurulmaktadır. Uluslararası değişim programları ve ortak projeler, Maltepe Üniversitesinin uluslararası niteliğinin önemli göstergeleri arasında yer almaktadır. Ayrıca, 2010 yılında lisans; 2012 yılında lisansüstü mezunlarına Diploma Eki verilmeye başlanmıştır.

Maltepe Üniversitesinin baştan beri özel önem verdiği konulardan biri de kaliteli eğitimdir. Üniversitede kurulan Kalite Yönetimi Koordinatörlüğü aracılığıyla, yükseköğretimde kalite konulu tüm süreçler yakından izlenmekte ve Maltepe Üniversitesi, başta öğrencileri olmak üzere, tüm paydaşlarına bu anlayışla yönelmektedir. Bu çerçevedeki gücünü, aldığı belgelerle de kanıtlayan ve 21 yılı geride bırakan Maltepe Üniversitesi, seçkin ve deneyimli akademik-idari kadrosuyla, çağın gelişim ve beklentilerine göre güncelleştirilen programlarıyla, akademik altyapı olanaklarının (laboratuvar, bilgi ve belge merkezi, internet erişimi, vd.) çeşitliliği ve zenginliğiyle, araştırma sonuçlarını toplumla paylaşmasıyla, katılımı özendiren sosyal ve kültürel etkinlikleriyle, kurumsallaşmasını büyük ölçüde tamamlamış olarak Türk Üniversite Sistemi içindeki seçkin yerini almış bulunmakta, özellikle de “Kaliteli Yolculuğu”nu tüm olanaklarıyla sürdürmektedir.