FB TW PIN NWS

Gazi Üniversitesi

Tarihçe


Gazi Üniversitesi, tarihi Cumhuriyet dönemine kadar uzanan bir kaç üniversiteden birisidir. Cumhuriyetin ilanından hemen sonra Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının girişimiyle bir enstitü kurulması kararlaştırılır. Bu karar 1926 yılında "Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü" nün açılmasıyla sonuçlanır.


Enstitünün adı 1929 yılında "Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü" olarak değiştirilir ve bu isimle uzun yıllar hizmet verir. 1976 yılında ise Gazi Eğitim Enstitüsü ismini alır.


1982 yılında 2809 sayılı kanunla bu kurum Gazi Üniversitesi'ne dönüştürülür. Aslında bu, Cumhuriyetle başlayan geleneğin yeni isimle devamıdır.


Geleneğin oluşmasında Gazi Eğitim kadar kuruluşu 1935'e kadar giden Ankara Yüksek Teknik Öğretmen ve Ankara Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulları ile Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi büyük rol oynar.

Üniversite çatısı altına girdiğinde Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi zaten bir üniversite konumundaydı.


Akademi' ye başlı olarak bugünkü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin bütün bölümleri, Tıp Fakültesi, daha sonra da fakülte olacak olan Diş Hekimliği ve Eczacılık Yüksek Okulları ile ismi daha sonra İletişim Fakültesi olan Gazetecilik ve Halkla ilişkiler yüksek okulu eğitim ve öğretimini sürdürmekteydi.


Yine Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi de Gazi Üniversitesi çatısı altında yerini alır.


Kuruluşunda 9 fakülte, 12 yüksek okul ve 4 enstitüyü bünyesinde barındıran üniversitede bu sayı daha sonra hızla artar.
Bugün kendisine başlı olarak eğitim-öğretimini sürdüren 25 fakültesi, 21 yüksek okulu, 18 araştırma merkezi ve 5 enstitüsü île Gazi Üniversitesi, adım aldığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yansır bir yüksek öğretim kurumu olma iddiasını devam ettirmektedir.

Üniversiteye bağlı olarak Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Mühendislik ve Mimarlık, İktisadi ve idari Bilimler, iletişim, Fen Edebiyat, Hukuk, Güzel Sanatlar, Çorum İktisadi ve idari Bilimler, Çorum Mühendislik, Çorum ilahiyat, Çorum Veteriner, Kastamonu Orman, Kırşehir Ziraat, Kırşehir Fen Edebiyat ve İnebolu Su Ürünleri Fakülteleri çalışmalarım sürdürmektedir.

Eğitim fakülteleri yönünden ülkemizin lideri olan Gazi Üniversitesi, bünyesinde, Endüstriyel Sanatlar, Gazi Eğitim, Mesleki Eğitim, Teknik Eğitim, Ticaret ve Turizm Eğitim, Kastamonu Eğitim, Kırşehir Eğitim Fakültelerim barındırır.
Yurdun dört bir yanından üniversiteyi kazanarak gelen öğrenciler yanında Türk Cumhuriyetleri, akraba ve topluluklarından gelen 1500'den fazla öğrencisi ile Gazi yurt dışından en çok öğrenci kabul eden üniversitedir. Açılan yüksek lisans ve doktora programlarına devam eden 5 binden fazla öğrencisi ile sadece kendisininkini değil, diğer üniversitelerin öğretim elemanı ihtiyacım da karşılamaktadır.

Gazi Üniversitesi farklı kampuslarda ve farklı şehirlerde eğitim-öğretimini sürdürmektedir. Ankara'da Beşevler, Emek ve Maltepe olmak üzere üç ayın kampusa sahip olan Gazi, ayrıca Çorum, Kastamonu ve Kırşehir'deki fakülte ve yüksek okulları ile eğittim ve öğretime verdiği önemi gözler önüne serer.

50 bini aşan öğrenci sayısı ve 3000'ü geçen öğretim elemanı sayısı ile Gazi Üniversitesi öğrenci başına düşen öğretim elemanı sayısında dünya, ortalamasını yakalayabilmiştir.

Eğitimden, iletişime, güzel sanatlardan mühendisliğe, spordan ormancılığa, tıptan eczacılığa, diş hekimliğinden fen edebiyata, iktisattan ilahiyata kadar bir çok fakültesiyle Gazi, Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden birisidir. 1982 yılında (Ankara] kurulan Gazi Üniversitesinde 9 Fakülte, 12 Yüksekokul, 4 Enstitü ile toplam 25 yüksek öğretim birimi bulunmakta idi. Su anda ise toplam 25 Fakülte, 21 Yüksekokul, 5 Enstitü ile toplam 51 yüksek öğretim birimi eğitim vermektedir.Bunun yani sıra bünyesinde 18 Araştırma Merkezi bulunmaktadır. Gazi Üniversitesi geniş Akademik Personel Kadrosu, öğrencileri ve fiziksel kapasitesiyleTürkiye'nin en büyük Üniversitelerinden biridir. Ayrıca Gazi Üniversitesinin Çorum, Kastamonu ve Kırşehir gibi illerde bölümleri bulunmaktadır.