FB TW PIN NWS

Ermenistan

Ermenistan (Hayastan, Hayq), Güney Kafkas Dağları ile Karadeniz ve Hazar Denizi arasında kalan bölgede denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Batısında Türkiye, kuzeyinde Gürcistan, doğusunda Azerbaycan ve güneyinde İran bulunur. Başkenti Erivan'dır.


Ermenistan Adının Kökeni: Ermeniler kendilerini "Hayk" diye isimlendirir ve kendi ülkelerine "Hayastan" derler. Yaşadıkları topraklara neden Ermenistan denildiği hususunda kaynaklarda belgelenmiş herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.


Bazı Ermeni tarihçileri (örneğin Khorenli Moise) Ermenileri Urartular olarak kabul edip Ermenistan isminin de Urartu Kralı Aramu'dan geldiğini ileri sürmüşseler de bu görüş gerek günümüz Ermeni tarihçileri gerekse diğer tarih otoriteleri tarafından kabul görmemektedir.