FB TW PIN NWS

BOTAŞ

BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi), sermayesinin tamamı devlete ait olan 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir İktisadi Kamu Kuruluşu'dur. (KİT'tir)