FB TW PIN NWS

Batı Şeria

Batı Şeria, batısı, kuzeyi ve güneyinde İsrail, doğusunda ise, Ürdün gölü ve Ürdün ile çevrili bir bölgedir. İsrail, 1967 yılında gerçekleşen, 6 Gün Savaşlarının ardından, Ürdün'e bağlı bulunan Batı Şeria'yı işgal etmiştir. Bölgenin, Birleşmiş Milletler ve birçok ülke tarafından, İsrail işgali altında olduğu kabul edilmektedir. Batı Şeria, an itibari ile, meşruiyette, hiçbir devlete ait değildir.Şeria Irmağı ile Lut Gölü'nün batısında kalan İsrail işgali altındaki bölgeye verilen isim. Yaklaşık 5900 kilometrekarelik bir alana yayılan, gerek Müslüman, gerek Hıristiyan ve Musevilerin tarihsel ve dinsel olarak kutsal saydıkları birçok anıt içerir. Batı Şeria'nın bir diğer adı da Mavera-i Ürdün'dğr. Nüfusu 1990 sayımına göre Kudüs dahil 1 058 122'dir. Nüfusun 875 000'den çouğu 1948 yılında ;srail kurulduğu zaman yer değiştiren ve Birleşmiş Milletler'in göçmen kamplarında yaşayan Filistinli Araplar oluşturmaktadır.


1920-1948 yılları arasında İngilizlerin Filistin mandasının bir bölümünü oluşturan Batı Şeria'nın, 19 Kasım 1947'de Birleşmiş Milletler'in kurulmasını öngördüğü Arap devletine verilmesi karalaştırıldı. Ama İsrail-Arap çatışmasının patlak vermesi ile, bu devlet kurulamadı. Bölge Ürdün birlikleri tarafından işgal edildiyse de Ürdün'nün ilhakını Birleşmiş Milletler, İsrail ve Arap Devletleri tanımadı. 1950 yılında Ürdün'nün ilhak edildiğinin açıklanması üzerine Batı Şeria, Altı Gün Savaşı'nda 1967 yılında İsrail tarafından işgal edildi. Birleşmiş Milletler 22 Kasım 1967'de aldığı 224 sayılı karar ile İsrail'in bölgeden çekilmesi ve barışçıl bir çözüme gidilmesi istendiyse de, çözüme ulaşılamadı. 1979 yılında imzalanan Mısır-İsrail antlaşması sonucunda Batı Şeria, Filistinlilere 5 yıllık özerklik dönemi önerilseydi de birçok Filistinli ve Arap tarafından kabul edilmedi. İsrail'in tam bağımsız bir Filistin'e yanaşmaması üzerine Aralık 1987'de Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinliler İsrail işgaline son vermek için ayaklanma başlattılar. 1988 yılında Ürdün kıralı'nın Batı Şeria'daki haklarından vazgeçtiğini bildirmesi üzerine Bağımsız Filistin Hükümeti'nin kurulduğu açıklandı. Ancak 1991 yılında Madrid'te yapılan barış konferansında ve Eylül 1993'teki Filistin Kurtuluş Örgütü'nün temsilcileri ile İsrail temsilcileri arasında imzalanan anlaşmayla birbirlerini tanımaları sağlanmış olsa da, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün bazı ileri gelenleri karara karşı gelerek ayaklanmaları tekrar başlattılar.
Konumu: Orta Doğu'da, Ürdün'ün batısında yer alır.


Coğrafi konumu: 32 00 Kuzey derecesi, 35 15 Doğu boylamı


Haritadaki konumu: Orta Doğu


Yüzölçümü: 5.860 km²


Sınırları: Toplam 404 km.


Sınır komşuları: İsrail 307 km., Ürdün 97 km.


Sahil şeridi: 0 km. (kara ile çevrili)


İklimi: Ilıman


Deniz seviyesinden yüksekliği: En alçak noktası, Ölü Deniz 408 m., en yüksek noktası, Tall Asur 1.022 m.


Doğal kaynakları: İşlenebilir topraklar


Arazi kullanımı: Tarıma uygun topraklar %27; otlaklar %32; ormanlık arazi %1; diğer: %40


Nüfus: 2.090.713 (Temmuz 2001 verileri)


Nüfus artış oranı: %3,48 (2001 verileri)


Mülteci oranı: 3,29 mülteci/1.000 nüfus (2001 tahmini)


Bebek ölüm oranı: 21,78 ölüm/1.000 doğan bebek (2001 tahmini)


Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus 72,28 yıl; erkeklerde 70,58 yıl; kadınlarda 74,07 yıl (2001 verileri)


Ortalama çocuk sayısı: 4,9 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)


Nüfusun etnik dağılımı: Filistin Arapları ve diğer %83; Yahudiler %17


Din: Müslümanlar %75; Museviler %17; Hıristiyan ve diğer %8


Diller: Arapça, İbranice