FB TW PIN NWS

AFAD

AFAD

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı veya kısa adıyla AFAD, 29 Mayıs 2009 tarih ve 5902 sayılı Kanun'un 17 Haziran 2009'da Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla; İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü (SSGM) ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü (TAY) yerine kurulan afet ve acil durum yönetimi kurumudur. Kurum, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığına bağlı olarak çalışmaktadır. Afet öncesi hazırlık ve zarar azaltma, afet esnasında yapılacak müdahale ve afet sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının yönetim ve koordinasyonunu gerçekleştirmek, kurumun temel görev ve amacıdır.

Her ilde valiye bağlı İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri bulunmakla beraber 11 ilde bulunan Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri, bu kuruma bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedirler.

Kurullar
Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu
Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu
Deprem Danışma Kurulu

Hizmet birimleri
Planlama ve Risk Azaltma Dairesi Başkanlığı
Müdahale Dairesi Başkanlığı
İyileştirme Dairesi Başkanlığı
Sivil Savunma Dairesi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı
Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Bilgi Sistemleri Ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Gönüllü ve Bağışçı İlişkileri Dairesi Başkanlığı
Dış İlişkiler ve Uluslararası İnsani Yardım Dairesi Başkanlığı
Eğitim Dairesi Başkanlığı

AFAD Başkanları
№ Başkan Görev Başlangıcı Görev Bitişi
1 - Mehmet Ersoy (1964) 2 Ocak 2010 9 Mart 2011
2 - İbrahim Ejder Kaya (vekil) 10 Mart 2011 2 Ocak 2012
3 - Dr. Fuat Oktay 2 Ocak 2012 18 Haziran 2016
4 - Mehmet Halis Bilden (vekil) 29 Haziran 2016 5 Ağustos 2017
5 - Dr. Mehmet Güllüoglu 5 Ağustos 2017 Şubat 2021
6 - Hamza Taşdelen (vekil) Şubat 2021 15 Eylül 2021
7 - Yunus Sezer 15 Eylül 2021 Görevde