FB TW PIN NWS

Yahudi

Yahudi (İbranice Yehudi), Musevilik dinine mensup kimselere, İsrailoğulları'nın soyundan gelen etno-dini Yahudi toplumunun fertlerine ve Musevilik dinine geçen kimselere verilen isimdir. Yahudi olabilmek için resmi bir din değiştirme törenini uygulamak gerekir. Yahudi kavramının tanımı konusunda tarihçiler ve din bilimciler henüz bir uzlaşmaya varamamışlardır. Dünyada başlıca İsrail ve ABD'de olmak üzere yaklaşık 14 milyon Yahudi olduğu sanılmaktadır. Bu itibarla Yahudilik dünyanın 11. büyük dinidir.