FB TW PIN NWS

SI

SI

Uluslararası Birim Sistemi ya da Uluslararası Ölçüm Sistemi (Fransızca: Système international d'unités, kısaca SI)

Bilim ve uluslararası ticaret alanında farklı ölçü birim sistemleri kullanılmasının yarattığı karmaşıklığı önlemek için bir uluslararası birim sistemi oluşturuldu. “SI” olarak ifade edilen Uluslararası Birimler Sistemi (Système International d'Unités), 1960 yılında yapılan 11. Ağırlıklar ve Ölçü Genel Konferansı'nda kabul edilmiştir. SI Birimler Sistemi; Temel Birimler, Türetilmiş Birimler ve EK Birimler Sistemi'nden oluşmaktadır

1960’taki “Ağırlıklar ve Ölçümler” genel konferansında tanımlandı ve buna resmi bir statü verildi. Bu sistem bilimde ve teknolojide kullanmak üzere önerilmiştir. SI Birim Sistemi’nin genel kabulü, teknik iletişimi kolaylaştırmaya yöneliktir. MKS birim sistemiyle doğrudan ilgilidir.

Metre ve kilogram üzerine kurulu bir birimler sistemi olan metrik sistemin dayandığı fikir Fransız devrimi sırasında ortaya çıktı. 1799 yılında metre ve kilogram için iki platin referans standart üretilerek, Paris'teki Fransız Ulusal Arşivine verildi. Fransız Ulusal Medisinin, bütün dünyada kullanılabilecek yeni bir birimler sisteminin hazırlanması amacıyla Fransız Bilimler Akademisi'ni görevlendimıesinden sonra, 1946 yılında MKSA ölçüm sistemi (metre, kilogram, saniye, amper) Metre Konvansiyonu'na bağlı olan ülkeler tarafından kabul edildi. 1954 yılında MKSA birimler sistemi kelvin ve kandela birimlerini de içine alacak şekilde genişletildi. Bu gelişme üzerine, bu sistem Uluslararası Birimler Sistemi (SI) olarak yeniden adlandırıldı. SI birimler sistemi, 1960 yılında düzenlenen 11. Ağırlıklar ve Ölçüler Genel Konferansı'nda (CGPM) aşağıdaki tanımla belirtildi: "Uluslararası Birimler Sistemi (SI), CGPM tarafından benimsenen ve önerilen birbiriyle tutarlı birimlerden oluşan bir sistemdir". SI birimler sistemi, 1971 yılında düzenlenen 14. CGPM Konferansı'nda, madde miktarı temel birimi olan mol'u içine alacak şekilde tekrar genişletildi. Bugünkü haliyle, SI birimler sistemi, yedi temel birim ve türetilmiş birimlerden oluşan tutarlı bir sistemdir. Aynca, SI birimler sistemi dışında kalan diğer bazı birimlerin SI birimleri ile beraber kullanılması kabul görmektedir.

7 adet olan temel SI birimlerinin tanımı aşağıda verilmiştir.
Metre, ışığın saniyenin 1/299 792 458 kesri zaman aralığında vakum ortamda kat ettiği mesafedir.
Kilogram, uluslararası kilogram prototipinin kütlesine eşittir.
Saniye, en düşük enerji seviyesindeki sezyum-133 atomunun iki süper-ince seviye arasındaki geçiş ışınımının 9 192 631 770 periyoduna karşılık gelen süredir.
Amper, dairesel kesiti ihmal edilebilir sonsuz uzunlukta iki düz paralel iletkenin vakum ortamda 1 metre aralıkla yerleştirilmesi halinde, bu iletkenler arasında 2x104 newton/metrelye eşit gücü üretebilecek sabit akımdır.
Kelvin, suyun üçlü noktasının temıodinamik sıcaklığının 11273,16 kesridir.
Mol, karbon-12'nin 0,012 kg'ının içerdiği atom sayısı kadar temel öğe içeren bir sistemin madde miktarıdır. Mol kullanıldığında, temel öğeler belirtilmelidir ve bu temel öğeler atomlar, moleküller, iyonlar, elektronlar, diğer parçacıklar veya parçacıkların belirli grupları olabilir.
Kandela, 540x10I2 Hz frekansında tek renk ışınım yayan ve 1/683 watt/steradyan ışıma şiddetine sahip bir kaynağın belirli bir doğrultudaki ışık şiddetidir.


SI Temel Birimler:
Fiziksel Nicelik ---------- Birim - Sembol
Kütle ---------------- -kilogram - kg
Işık şiddeti ----------- candela - - cd
Termodinamik sıcaklık - Kelvin - K
Elektrik akımı ---------- Amper - A
Madde Miktarı ------------ mol - mol
Uzunluk ---------------- metre - m
Zaman ----------------- saniye - s


Türetilmiş Bazı SI Birimi :

Nicelik Adı Sembolü Temel Birimler Cinsiden ifadesi Diger SI Birimleri Cinsiden İfadesi
Düzlem Açı Rad rad m/m
Frekans Hertz Hz s−1
Kuvvet Newton N kg.m/s2 J/m
Basınç Pascal Pa kg/m.s2 N/m2
Enerji Joule J kg.m2/s2 N.m
Güç Watt W kg.m2/s3 J/s
Elektrik yükü Coulomb C A.s
Elektriksel Potansiyel Farkı Volt V kg.m2/A.s3
Elektriksel Sığa Farad F A2.s4/kg.m2 W/A
Elektriksel direnç Ohm Ω kg.m2/A2.s3 C/V
Manyetik Akı Weber Wb kg.m2/A.s2 V/A
Manyetik alan şiddeti Tesla T kg/A.s2 V.s
İndüktans Henry H kg.m2/A2.s2 T.m2/A