FB TW PIN NWS

Senaryo

Belli bir teknik ve yeteneğe dayanan, yedinci sanat kurallarını ve o günün teknik kurallarını dikkate alan, ilk satırdan son satırına dek sinemaya uygun olarak hazırlanan metin. Bir başka deyişle senaryo, görüntü ve sese dönüşecek bir düşüncenin, bir olayın yazıya dökülmüşüdür.


Senaryo yazımı Amerikan ve Fransız tarzı olarak iki farklı biçimde gerçekleştirilir. Amerikan sinemasında senaryo yazarı yönetmene fazla iş bırakmadan çekilecek filmi plan plan bölerek tüm bu planları ayrıntılandırır. bu anlayışla yazılan senaryo'ya tretman (treatment) adı verilir. sayfa önce ikiye bölünür. her plan için altı çizili biçimde bir künye (üstbaşlık) oluşturulur. künyede sahne numarası, plan numarası, karakterler, mekan, iç-dış ve gece-gündüz ayrımları belirtilir. künyenin ait olduğu planın ayrıntılandırılacağı alan ikiye bölünür. sol tarafa o planda görülecek herşey, sağ tarafa da o planda duyulacak her şey yazılır. filmde yeralan tüm planlar sırasıyla dizilerek senaryo bitirilir. Fransız tarzı senaryonun tretman aşamasında ise aynı biçimde düzenleme, planlara değil de sahnelere göre yapılır. her sahne için ayrı bir künye oluşturulur. künyede yazanlar amerikan tarzındakilerle aynıdır ve sahneler yine ikiye ayrılmış sayfada solda görünecekler, sağda duyulacakların yazılmasıyla oluşturulur. Fransız senaryo ekolünde planlara bölme, yönetmene aittir.