FB TW PIN NWS

Nutuk

Nutuk veya Söylev, Atatürk'ün 1927'de iki cilt halinde Osmanlıca olarak yayımladığı, 1919-1927 yılları arasında geçen Kurtuluş Savaşı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanı ve inkılap olaylarını anlattığı eseridir.


İlk basımı Türk Tayyare Cemiyeti yaptı, 1934'de 3 cilt halinde, 1938'de tek cilt, 1950'de 3 cilt olarak basıldı. TDK eseri Söylev adıyla 1963-1964'de yayımladı, dilini sadeleştirdi. 1973-1975'de Kültür Bakanlığı sadeleştirilmiş 2 cilt çıkardı. Birçok özeti çıktı, İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusçaya çevrildi.


Atatürk'ün kendi kaleminden çıkan bu eser, yine Atatürk tarafından, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 15-20 Ekim 1927 tarihleri arasında Ankara'da toplanan İkinci Kurultayı'nda 36,5 saat süren ve 6 günde okunan tarihî bir hitabeye dayandığı için Nutuk adını almıştır. Eserin sonunda Gençliğe Hitabe yer almaktadır.


Kitapta Osmanlı Devleti'nin çöküş süreci, Mondros, Kongreler, Misak-ı Milli, TBMM, isyanlar, muhalifler, Sakarya Zaferi, saltanat, Lozan, cumhuriyet, hilafet, CHF, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın hazırladığı komplo, İzmir Suikasti gibi önemli olaylar anlatılmaktadır.