FB TW PIN NWS

Duma

Duma

Rus parlamentosunun alt kanadı.

Rusya Federasyonu federal meclisinin aşağı kanadına verilen ad. Çarlık Rusyası`nda 1905-1917 yılları arasında etkin olan yasama meclisine de Duma adı verilir.

Duma, Çarlık Rusyası'nda 1905-1917 yılları arasında etkin olan yasama meclisine Duma adı verilir. 1993 Anayasası'nın neticesinde Devlet Duması ismiyle yeniden kurulmuştur.

Tam adı "Devlet Duması" olan meclis 1993 Anayasasıyla kurulmuştur. Aynı anayasaya göre Parlamentonun diğer kanadı Federasyon Konseyi adını alır. Meclisin 450 üyesi dört yıl süreyle seçilir. 1993, 1995, 1999 ve 2004 seçimlerinde meclis üyelerinin yarısı nisbi temsil yöntemiyle, diğer yarısı ise tek kişilik dar bölge yöntemiyle seçilmiştir. 2007 seçimlerinde ise tüm Duma üyeleri nisbi temsil yöntemiyle seçilecektir. Milletvekili seçilme yaşı 21'dir.

Üyeleri, görev ve yetkileri çeşitli dönemlerde farklılıklar gösterdi. Temelde çarların otoritesini sınırlayan kuruluşlardı. II. Aleksandr döneminde üyeleri seçimle gelen kent dumaları oluşturuldu. Merkezin yetkisini kısıtlayan bu durum, kent yaşamını düzene soktu ve ülkenin gelişmesini etkiledi. 1905'ten sonra yasama meclisleri de duma adını aldılar. Seçim temeline dayalı bu dumalar, yasama gücüne sahipti ve bütçenin bir bölümünü onaylıyordu. Çarlar ile dumalar genellikle çatışma hâlindeydiler. 1917 yılında yeni yönetimin oluşturduğu ulusal meclisle birlikte dumalar da ortadan kalktı.