FB TW PIN NWS
İman Ahlak Aksiyon

İman Ahlak Aksiyon

Yazar :
Yayıncı : NESİL YAYINLARI KELEPİR
Yayın tarihi :
ISBN : 9752693814
Sayfa sayısı : 207 sayfa
Kategori : İslam » Kültür

Konusu

Hayatta en büyük hakikat imandır. İmanın olmadığı yerde ne haktan ne de hakikatten bahsetmek imkânsızdır.
İman, bizzat var olması gereken İlahî bir nur, varlığa gerçek varlığı bahşeden, varlığı yokluğun zifirî karanlığından kurtarıp görünür hale getiren İlahî bir ışıktır.
İman, bir tasdik, bir kabullenme ameliyesidir. "Bir"i tasdik, "Bir"i kabullenmektir. Varlığı var edenin varlığını, varlığın çok ötesinde ve öncesinde bir kabulleniş ve tasdiktir.
İman, pasif bir teslim oluş değil aktif bir sahipleniştir. O hem bir kuvvet hem de içinde "İlahî Ahlâk"nüvesini taşıyan bir hidayet nurudur.
Aksiyon, halis niyet, ulvî düşünce, masum fikrin kuvveden fiile çıkabilmesi için yapılan çalışmaların, gösterilen bereketli gayretlerin tamamıdır.
Aksiyon, maddî-manevî donanımlarla mücehhez fertlerin katılımıyla gerçekleşen, müeyyidesi muhabbet, cazibesi hedef ve gayedeki kutsiyet olan gönüllüler aktivitesidir.
Aksiyon, köke ve asla sadakatle bağlı mümtaz bir çığırdır. Mukaddesat ile millî mefahiri, ilim ile güzel ahlâkı, akl-ı selîm ile kalbi buluşturan, barıştıran, Sahabe Mesleği ile tasavvufî tecrübeleri birbirine mezceden fikrî-amelî bir terkiptir.
Kısaca aksiyon, hayatın bütünüdür.
İman hayattır. İman ahlâktır. İman aksiyondur. İman yaşamaktır.
İmansız yaşamak kadar yaşanmayan iman bir kıymet ifade etmez.
İmanla yaşamaya, Kur’an ahlâkıyla bezenmeye dair önemli ipuçlarını "İman Hayat Aksiyon"da bulacak, bu ayrılmaz üçlüyü hayatınıza yansıtma yollarına dair önemli mesajlar alacaksınız.

Yazarı kimdir?